Szollath MeszolyA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályának munkatársa, Szolláth Dávid, nyerte el tanulmány kategóriában a 2021-es Artisjus Irodalmi Díjat Mészöly Miklós című monográfiájáért.

Gratulálunk az elismeréshez.

Az Artisjus Irodalmi Díjakat 2006-ban hozta létre az Artisjus Egyesület. A nagydíj, valamint a költészet, próza, tanulmány és esszé kategóriában elnyerhető elismerések presztízsértéke abban rejlik, hogy a díjazottakról minden évben a pályatársak döntenek szavazatukkal.

Szolláth Dávid nagyívű monográfiája Mészöly Miklós születésének századik évfordulójára jelent meg a Jelenkor Kiadó gondozásában. A kötet a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának gazdag pályáját és munkásságát mutatja be a poétikai sokszínűség alakulástörténeti fordulataira koncentrálva, a „hosszú pályakezdéstől” a „műformák felbontásán” át a „kései változatokig”.

Szolláth Dávid monográfiája az egyes művek és pályaszakaszok elemzése mellett történeti és világirodalmi kontextushoz való kapcsolódásukat és a mészölyi hagyománynak a kortárs magyar irodalmi folyamatokra, szerzőkre gyakorolt hatását is feltárja. Az írói pálya állomásait és a recepció sajátosságait áttekintve új fogalmi keretet és értelmezési stratégiákat kínál az életmű feldolgozásához.  

Korábbi Déry Tibor-díja és Hauser Arnold-díja után Szolláth Dávid 2020-ban Mészöly Miklós életművének kiadásában és kutatásában elért eredményeiért már átvehette a szekszárdi Mészöly Miklós Emléknapon a város által adományozott Mészöly Miklós Emlékplakettet.

Az Artisjus 2021-es irodalmi díjairól kiadott sajtóközlemény letölthető.