Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelméleti Osztálya 2018. január 30–31-én rendezte meg harmadik narratológiai konferenciáját A LEÍRÁS címmel. 
A 2016-ban tartott első konferencián az irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés általános kérdései kerültek a középpontba. A második konferencia 2017-ben a klasszikus narratológia–posztklasszikus avagy posztstrukturális narratológia mibenlétét, viszonyát és sajátos problémáit vizsgálta. 
A 2018-as nemzetközi konferencia témája a leírás volt. A kétnapos rendezvény első napja magyar, a második angol nyelven zajlott az Irodalomtudományi Eötvös Könyvtárában, illetve a Zenetudományi Intézet Bartók termében.

A konferencia programja letölthető.

***

Előzmények:

Az Irodalomelméleti Osztály első narratológiai konferenciája
Az Irodalomelméleti Osztály második narratológiai konferenciája