2023. október 17-én a nézőpont narratológiai fogalmáról rendezett konferenciát a BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztálya. A rendezvény az elbeszéléselmélet egy-egy központi fogalmát előtérbe állító események sorozatának része volt.
 
nezopont konferencia
 
Az elméleti kérdéseket és esettanulmányokat bemutató előadásokat az Irodalomelméleti osztályon készülő Narratológiai Kislexikon (NarrativITI) kapcsán tartott műhelybeszélgetés követte.
A műhelybeszélgetés témája Rákai Orsolya, Szemes Botond, Szolláth Dávid és Z. Varga Zoltán szócikkeinek megvitatása, valamint a felvetett szempontok alkalmazása volt Mészöly Miklós Lesiklás és Mándy Iván Kulikabát című novellái elemzésekor.
A szövegek elérhetősége: