„Értéket megőrizni nem, csakis teremteni lehet” címmel rendezett konferenciát 2023. október 11-én a Szegedy-Maszák Mihály-díj kuratóriuma. A konferencia keretében átadott díjat kiemelkedő minőségű irodalomtudományi és komparatisztikai kutatói tevékenységéért ebben az évben Darida Veronika nyerte el. 

szmm foto
Az előadásokat követően, a díjátadó előtt mutatták be a Szegedy-Maszák Mihály összegyűjtött írásait és bibliográfiáját megjelenítő honlapot az MTA Könyvtár és Információs Központ II. emeleti konferenciatermében.

A konferencia programja és a meghívó letölthető.

10.00 A konferenciát megnyitja: Bezeczky Gábor

10.15 Pléh Csaba: Irodalmi, filozófiai és kognitív narratológia: Szegedy-Maszák ösvényein lépkedünk
10.35 Józan Ildikó: „A Dreyfus-pert Kosztolányi Dezső fordította.”: Fordítás, filológia, történet
11.05 Simoncsics Péter: Szegedy-Maszák Mihály tanári pályájának kezdetéről 

11:40 Peremiczky Szilvia: A zsidó irodalomtörténet kánonjai és a zsidó irodalmi kánon kérdései
12.00 Thomka Beáta: Ösztönzések, tanulóévek
12.20 Zsadányi Edit: Kaffka Margit Hangyaboly című regénye feminista-queer narratológiai megközelítésben

13.30 Komlós Katalin: A zene mint tudomány és művészet komplexitása Hermann Hesse Üveggyöngyjáték-ában
13.50 Hites Sándor: A kultúra mint érték? A „terméketlen munka” fogalmáról a klasszikus politikai gazdaságtanban
14.10 Romsics Ignác: Nemzet-viták az 1960-as és 1970-es években

14.50 A „szegedy-maszak.hu” honlap bemutatása (Bucsics Katalin és Szegedy-Maszák Zoltán)
15.00 A 2023-as Szegedy-Maszák Mihály-díj átadása