A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata és A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana Lendület-kutatócsoport  2022. április 21–22-én Világirodalom és nemzeti irodalmak címmel kétnyelvű nemzetközi konferenciát rendezett.

vilagirodalom konf 2022


Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet
(1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)
A konferencia programja letölthető.

A világirodalom meghatározható a nemzeti irodalmak hatókörén túl cirkuláló irodalomként is. De akár a kánon, akár a cirkuláció felől nézzük, a világirodalom egyáltalán nem egyetemes, hanem regionális, nemzeti, lokális és szociokulturális változatokban létezik. A gyarmatosítás, a globális migráció és a soknemzetiségű  posztkoloniális nemzetállamok létrejötte következtében a nemzeti irodalom fogalma is sok helyen elbizonytalanodott. Meg lehet próbálni politikai-földrajzi lokalitáshoz vagy a nyelvhez kötni. Az előbbi esetben a nemzeti irodalom soknyelvű, multikulturális halmaz is lehet, míg az azonos nyelv különböző nemzetek irodalmát sorolná egy csoportba bizonyos (világ)nyelvek esetében. Mindkét megközelítés azt eredményezheti, hogy a nemzeti irodalom már eleve világirodalom is lesz. 
A világirodalom megvitatásából a fordítás problémáját sem lehet kihagyni. Vajon a fordítás a világirodalom médiuma vagy maga a fordítás hozza létre a világirodalmat? A fordításra (tehát világirodalmi piacra) író szerzők művei részei maradnak-e a nemzeti irodalomnak, vagy már eleve fordításnak tekintendők egy globális irodalomból? Részévé válik-e a fordítás a nemzeti irodalomnak?
A konferencia előadásai ilyen és hasonló problémák elméleti megközelítésével, illetve a témához kapcsolódó esettanulmányok bemutatásával foglalkoztak.