epimodern konferencia1A Károli Gáspár Református Egyetem Kortárs közép-európai regény kutatócsoportja és a BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztálya a Budapesti Francia Intézet támogatásával
2021. szeptember 9–10-én

Az epimodern állapot II.

címmel műhelykonferenciát rendez.

Az Irodalomtudományi Intézettel közös szervezésben megvalósuló 2021-es alkalom az együttműködés harmadik eseménye. A konferenciasorozat első rendezvényét 2019 júniusában a francia Université de Rennes-en tartották, 2020 szeptemberében pedig a KRE BTK kutatócsoportja tartott nemzetközi workshopot. 
Az újabb műhelykonferencia célja, hogy a kortárs prózairodalom legújabb fejleményeit összehasonlító irodalomtudományi perspektívából térképezze fel.


Napjaink irodalmának sajátosságait az irodalomtörténet szintetizáló és periodizáló megközelítésmódja különböző nevekkel igyekszik megragadni, mint amilyen például az off-modern vagy a poszt-posztmodern. Az Emmanuel Bouju professzor által bevezetett és meghonosított „epimodern” megnevezéssel leírt szemlélet „felülről” tekint a modern és posztmodern egymást váltó szakaszaira, a modern-, posztmodern-, poszt-posztmodern korszakok törései mellett azok kontinuitását is igyekszik felmutatni. A műhelykonferencia előadásai a posztmodern írásmódok hagyományától való eltávolodás és visszatérés perspektívájából vizsgálnak kortárs elbeszélésirodalmi fejleményeket a világirodalomban.


A műhelykonferencia programja 
 

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem
(
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)  

szeptember 9., csütörtök

10–14: Az Epimodern Kutatócsoport szakmai megbeszélése az együttműködés további fejlesztési lehetőségeiről és a közös munkatervekről

Résztvevők:

Hajdu Péter, BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest 
Ivana Taranenkova, Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony 
Stephan Krause, GWZO, Lipcse 
Ritz Szilvia, Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
Emmanuel Bouju, Sorbonne – Paris III, Párizs 
Horváth Csaba, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 

szeptember 10., péntek

10.30–11.00 Emmanuel Bouju (Sorbonne, Paris III.):  In the Mirror Box

11.00–11.30 Géher István László (Károli Gáspár Református Egyetem): Elaborating on Boujus Second Epimodern Value: New Ways of Using Secrecy in Contemporary Poetry Written in Hungarian and English – Comparative Analysis of Tibor Juhász and Kei Millers Poems

11.30–12.00 Horváth Csaba (Károli Gáspár Református Egyetem): “Épitopoi” – Topics and Topoi seen from above

12.00–14.00 Ebédszünet

14.00–14.30 Ivana Tarenenkova (Szlovák Tudományos Akadémia): Speak, Memory. Memory and Nostalgia in contemporary Slovak Fiction

14.30–15.00 Zoltán Z. Varga (BTK Irodalomtudományi Intézet): The Blurry Edges of the Autobiographical Writing On Contemporary European Autofiction

15.30–16.00 Szilvia Ritz (Szegedi Tudományegyetem): Herr: Es ist Zeit.On the Problem of Time in Two Austrian Novels

16.15–16.45 Francis Langevin (University of British Columbia):  Épimodernité & Place in Current Québécois Fiction

17.00 Záró megjegyzések

 

A meghívó letölthető.