A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke 2021. június 2-án rendezte meg a VI. Egyháztörténeti Konferenciát, ahol Tóth Zsombor, az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet–Európában (1500–1800) Kutatócsoport vezetője is előadást tartott.

A konferencia célja az volt, hogy több szempontból vizsgálja a magyar protestantizmus múltját, így az előadók az egyháztörténetiek mellett eszme-, művészet- és művelődéstörténeti eredményeket mutattak be.

Tóth Zsombor Hosszú reformáció Erdélyben: Zágoni Aranka György Jo keresztyén… című fordításának homiletikai és eszmetörténeti sajátosságai című előadása a hosszú reformáció fogalmát mutatta be, valamint egy kiadatlan kézirat és egy 1769-es debreceni kiadvány sajátos összefüggéseit elemezte.

A konferencia anyagából tanulmánykötet készül.

A rendezvény részletes programja elérhető.

TZs1