A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díját ebben az évben 

Gulyás Judit kapta 

Női műfaj volt-e a mese?
Mesemondók, mesegyűjtők, meseírók
 

című tanulmányáért, amely Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok (szerk. Török Zsuzsa, reciti, Bp., 2019.kötetben jelent meg. A 25. Martinkó András-díj ünnepélyes átadásán, 2020. február 1-én Szörényi László mondott laudációt az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében. 

 

Fényképek (Szabó-Reznek Eszter)