Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének 
Martinkó András-díját 

2019-ben Ruttkay Veronika érdemelte ki 

„Már akár igazi akár ál”: Az Osszián és a naiv eposz problémái 
című tanulmányával. 
(Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról, Budapest, reciti, 2018, 65–101.) 


díj átadására 2019. február 2-án (szombaton) 14 órakor került sor 
az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében.

Martinko dij

Fotók (Csörsz Rumen István, Sarankó Márta)