Az Erdődy Edit-díjat 2019-ben 

Szabó Gábor 
nyerte el 
Történeteink vége. Emlékezés a kortárs magyar irodalomban című könyvéért 
(Műút-könyvek, Szépmesterségek Alapítvány, Miskolc, 2018). 

A díj á
tadására 2019. február 12-én került sor 
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében 
(Budapest, XI. Ménesi út 11-13.). 

 

Fényképek (Csörsz Rumen István)