Hopp Lajos-díj átadására 2018. október 2-án, kedden 16:00 órakor került sor. A díjat ebben az évben

Muraközy Virág 
„…elég hogy olly nagy ember, a’ kinél nagyobbat én a’ históriákban nem ismerek” 
Kazinczy Napóleon-képe

című pályaműve érdemelte ki. A díjat Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója adta át. A díj átadását követően a díjazott előadást tart kutatási eredményeiről. A vitaülést Tüskés Gábor, az irodalomtudomány doktora, osztályvezető vezette.

 

Fényképek