Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének
Martinkó András-díját 2018-ban

Bolonyai Gábor

érdemelte ki „Átkoszta makverő”, avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében című tanulmányával, amely az „Óhajtom a classicus írók tanulmányát. Arany János és az európai irodalom című tanulmánykötetben jelent meg (Budapest, Universitas, 2017. 9˗46.).

A díjat 2018. február 3-án adták át az Irodalomtudományi Intézet tanácstermében
(Bp. XI. Ménesi út 11–13.)

A díjazott tanulmányt Szörényi László professor emeritus méltatta.

 

Az ünnepség hangfelvétele

 

Fényképek (Csörsz Rumen István)