A Reciti és a Schwabe Kiadó könyvbemutatója
Budapest, MTA KIK tanácsterme, 2018. január 27.

A tudós elhagyott terepén. Tanulmányok Poszler György emlékére
Szerkesztette Dávidházi Péter és Kelevéz Ágnes
Reciti, Budapest, 2017
A kötetet bemutatta: Horváth Csaba (Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens)

Szerb Antal: Geschichte der Weltliteratur
Fordította és a jegyzeteket készítette Horn András,
az utószót írta Poszler György

Schwabe Kiadó, Basel, 2016

Horn András: Az irodalomesztétika alapjai
Reciti, Budapest, 2017
A köteteket bemutatta és Horn Andrással beszélgetett: Havasréti József (Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens)

 

Fényképek