A magyar tudomány ünnepe

2017. november 22. 
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. (Eötvös Könyvtár)

Irodalomtudomány a határain kívül – 
Irodalomértelmezés a társadalom- és természettudomány diszciplínái felől

 

Program

 

Fényképek (Csörsz Rumen István)