Az értelmezés hatalma III.

A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai

Budapest, 2017. március 29.

 

A konferencia  részletes  programja

Fényképek (Bíró Csilla, Csörsz Rumen István)