Tudományos látogatóbizottság az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében

2016. szeptember 7.

A bizottság tagjai: Kulcsár Szabó Ernő, Szilágyi Márton, Imre László, Szelestei N. László, S. Varga Pál, Debreczeni Attila

Fotók: Mohl Györgyi, Csörsz Rumen István