A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya 2023. február 22-én rendezte meg a Klaniczay Tibor-emlékév újabb eseményét: Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum sorozat, a hazai neolatin szövegkiadások műhelye. Workshop a sorozatban készülő kiadások textológiai kihívásairól, eszmetörténeti tanulságairól. 

Fotók: Móré Tünde