+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Eseménynaptár

A félelem. Lábjegyzetek Platónhoz [konferencia]
Kezdés: 2024. május 16., Csütörtök -  09:00
Zárás: 2024. május 17., Péntek - 14:00
Találatok : 77
Létrehozta: Sarankó Márta

A félelem. Lábjegyzetek Platónhoz

2024. május 16–17.

Helyszín: Szeged, SZAB Székház

Deczki Sarolta előadása: A félelelem közössége: Személyközi viszonyok Ágota Kristóf műveiben

Szervező: Magyar Filozófiai Társaság 

labjegyzetek platonhoz


A konferencia programja:


MÁJUS 16. CSÜTÖRTÖK (délelőtt)
(I. emelet 110. terem)
9.00 MEGNYITÓ – GYENGE ZOLTÁN DÉKÁN (SZTE BTK)
levezető elnök: Laczkó Sándor
9.10 LOSONCZ MÁRK (Belgrád) A teljességhez az ürességen át vezet az út. Félünk-e, féljünk-e a haláltól?
9.40 MAROSÁN BENCE PÉTER (Budapest) Képes-e a filozófia gyógyírt nyújtani a halálfélelemre?
10.10 Vita
’A1’ szekció (I. emelet 110. terem)
levezető elnök: Ungvári-Zrínyi Imre
10.40 VALASTYÁN TAMÁS (Debrecen) Rémálom a self cuccában (Novalis és a félelem)
11.00 NAGY MÁRTA (Szeged) Fortélyos félelem igazgat? (Ön) cenzúra a művészetben
11.20 DECZKI SAROLTA (Budapest) A félelem közössége: személyközi viszonyok Ágota Kristóf műveiben
11.40 Vita
’B1’ szekció (II. emelet 217. terem)
levezető elnök: Mester Béla
10.40 SÓS CSABA (Debrecen) Montaigne a félelemről
11.00 GÁSPÁR LÁSZLÓ ERVIN (Debrecen) A félelem-kultúra és ellentechnikái
11.20 TÁNCZOS PÉTER (Debrecen) A kétségbeeséstől a hisztériáig. F. Nietzsche ’félelmetes’ Kleist-értelmezései
11.40 Vita
’A2’ szekció (I. emelet 110. terem)
levezető elnök: Deczki Sarolta
12.10 UNGVÁRI-ZRINYI IMRE (Marosvásárhely) A félelem heurisztikája
12.30 ÁBRAHÁM ZOLTÁN (Budapest) Dieter Henrich és a félelem játéktere
12.50 ROSTA KOSZTASZ (Budapest) Elpisz és félelemmentesség
13.10 ILYÉS ZALÁN (Kolozsvár) A katharszisz etikájáról a félelem és a nevetés fényében
13.30 Vita
’B2’ szekció (II. emelet 217. terem)
levezető elnök: Marosán Bence Péter
12.10 SÜMEGI ISTVÁN (Szombathely) ’Ne féljetek’ – Kierkegaard és Nietzsche
12.30 TAKÁCS DÁNIEL (Budapest) Heroikus pesszimizmus és a világ rettenetes képe –
A szellem első színeváltozása Nietzschénél
12.50 DARADICS BOGLÁRKA (Pécs) A félelem nélküli élet be nem vált ígérete. A félelem és a szorongás fogalmi distinkciója A felvilágosodás dialektikájában
13.10 SZABADOS BETTINA (Budapest) A félelem nyelvén szólni
13.30 Vita

************************************************************
MÁJUS 16. CSÜTÖRTÖK (délután)
’A3’ szekció (I. emelet 110. terem)
levezető elnök: Valastyán Tamás
15.00 PAVLOVITS TAMÁS (Szeged) Félni a végtelentől
15.20 BLAND BORBÁLA (Budapest) Félelem és ítélőerő Az ítélőerő kritikájában.
15.40 HANKOVSZKY TAMÁS (Budapest) A vallásos félelem és remény helye az etikában a korai Fichténél
16.00 Vita
’B3’ szekció (II. emelet 217. terem)
levezető elnök: Perecz László
15.00 MESTER BÉLA (Budapest) A félelem és a dölyf mint a korai modern politikafilozófia alapvető
elemei
15.20 BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE (Debrecen) A félelem politikájától a politikai félelemig
15.40 KOVÁCS GÁBOR (Budapest) Félelem a gépek uralmától és a buttleri dzsihád – Samuel Buttler
(1835-1902) koncepciója a gépi evolúcióról
16.00 Vita
’A4’ szekció (I. emelet 110. terem)
levezető elnök: Mészáros András
16.40 VERESS KÁROLY (Kolozsvár) Az emberhez méltó félelemről
17.00 BRANCZEIZ ANNA (Pécs) A szorongás retorikája Radnóti Miklós A félelmetes angyal című versében
17.20 PÓLIK JÓZSEF (Debrecen) Félelem a családtól. A hetvenes és a nyolcvanas évek amerikai
horrorfilmjeinek családképe
17.40 ROZSÁLYI ANNA (Debrecen) „A félelem az elme gyilkosa.” A félelem elleni litánia értelmezése
és megjelenései Frank Herbert Dűne című regényében
18.10 Vita
’B4’ szekció (II. emelet 217. terem)
levezető elnök: Kovács Gábor
16.40 SZILÁGYI TAMÁS (Szeged) A szingularitás küszöbén: a félelem heurisztikája mint a felelős
innováció eszköze
17.00 GARACZI IMRE (Veszprém) A félelem-faktor ontológiai és episztemiológiai vázlata
17.20 KISS ENDRE (Budapest) A félelem másik oldala
17.40 HOLLÓS LEVENTE (Budapest) A kritikai elmélet a szorongás előtörténetéről
18.10 Vita
(I. emelet 110. terem)
18.30 Perecz László: A "Lábjegyzetek" első két évtizede. Számok, szerzők, tendenciák
19.00 ÁLLÓFOGADÁS
* ************************************************************
MÁJUS 17. PÉNTEK
(I. emelet 110. terem)
levezető elnök: Gyenge Zoltán
9.00 BALÁZS GÁBOR – FRÖLICH RÓBERT (Budapest) Az istenfélelem aspektusai a zsidó filozófiában
9.30 GYENGE ZOLTÁN (Szeged) Félelem és reszketés, meg egy kis kétségbeesés
10.00 Vita
’A5’ szekció (I. emelet 110. terem)
levezető elnök: Gyenge Zoltán
10.30 GÁBOR GYÖRGY (Budapest) Zsigeri félelmeink megtestesítői. Szörnyeteg-hermeneutika
10.50 WEISS JÁNOS (Pécs) A félelem fogalma Nietzsche A vidám tudomány című művében
11.10 SZUMMER CSABA (Budapest) Sartre meszkalin-tripje és annak utóhatása
11.30 Vita
’A6’ szekció (I. emelet 110. terem)
levezető elnök: Weiss János
12.10 CZÉTÁNY GYÖRGY (Pécs) Félelem és szorongás
12.30 SZÉPLAKY GERDA (Eger) Hatalom és félelem. (Avagy válhat-e a lét ura a létezők prédájává?)
12.50 ROPOLYI LÁSZLÓ (Budapest) Menekülés a buborékba
13.10 Vita
’B5’ szekció (II. emelet 217. terem)
levezető elnök: Mester Béla
10.30 JÁRMI BENCE (Debrecen) A félelem és az uralom viszonya Hegel ’úr’ és ’szolga’
fogalmának kontextusában
10.50 LACZKÓ BENCE (Budapest) A félelem mint politikai jelenség
11.10 RADOMIR MÁRIA (Budapest) A történelem értelmének elvesztésétől való félelem. Teológiai
reflexiók a történelem terrorisztikus végződésének lehetőségével
számot vető történelemfilozófiai kísérletekre
11.30 Vita
’B6’ szekció (II. emelet 217. terem)
levezető elnök: Czeglédi András
12.10 OKANOVIC ALEXANDRA (Szeged) A halál nevet. Félelem és antropológia Bataille-nál
12.30 MIHALICS JÁNOS (Szeged) Ami az Auschwitz-albumból mégsem maradt ki
12.50 CSÁSZÁR ANDREA MÁRIA (Pécs) A félelem apóriái – Hannah Arendt és a kritikai elmélet
13.10 Vita
13.30 A ’HELLER ÁGNES DÍJ’ ÁTADÁSA

Facebook-eseményhttps://www.facebook.com/events/1184199726278689