+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Eseménynaptár

Adatok és legendák egy 18. századi költőről [Közép-európai szeminárium 13.]
2023. március 28., Kedd, 11:00
Találatok : 107
Létrehozta: Sarankó Márta

A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya 2023. március 28-á11:00 órakor rendezi közép-európai szemináriumsorozatának tizenharmadik eseményét, ahol Kalavszky Zsófia tart előadást „Semen Klimowsky, Kosak aus Kleinrussland”. Adatok és legendák egy 18. századi költőről  címmel.

 
kesz13 klimovskij karamzin pantheon portre
Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet,
1118 Budapest, Ménesi út 11–13., I. emeleti tanácsterem

meghívó letölthető.

Közép-európai szeminárium 13. 

Az előadás Szemjon Klimov (Klimovszkij) harkovi költőről fennmaradt adatok, legendák és irodalmi művek alapján kívánja bemutatni, hogy a valószínűsíthetően a 18. század elején született művelt kozák alakja miként vált a 19. század elejétől a mitizálódás tárgyává az orosz és az ukrán irodalomban, történetírásban egyaránt.

Klimovszkij figurája ekkor olyannyira az érdeklődés középpontjába került, hogy Mihail Karamzin Az oroszországi költők pantheonja (1801‒1802) című munkájában nem csupán megemlítette, de tömören be is mutatta. Ezek a karamzini sorok 1803-ban már fordításban, német nyelven vitték a költő és az „Ich will nichts, als dich allein”-ként emlegetett dal hírét Európában. Az irodalomtudomány ma Klimovszkijnak tulajdonítja ezt a Jihav kozak za Dunaj sorkezdetű dalt, amely a napóleoni háborúk idején Európában különösen nagy népszerűségre tett szert. Magyar nyelvterületen Édes Minkám (var. Gyöngyöm Minkám; Szép Minka) kezdettel vált ismertté, irodalmi átültetése pedig Egy Kozák dal /:Muszka nyelvből:/ címmel gróf Teleki Ferenc fordításában született meg.

Az előadás ismerteti a kérdés első monográfusa, az ukrán folklórkutató, kultúrtörténész Hrihorij Nugyha Kozák, filozófus, költő című kötetének állításait, ugyanakkor kitér a legfrissebb ukrán történeti és irodalomtörténeti szakirodalom vonatkozó hipotéziseire is. A tudományos ülés a Minka-projekt (2021‒2023) keretében valósul meg.

***

Közép-európai szeminárium című, a térségünkkel foglalkozó komparatisztikai kutatások mai helyzetéről és feladatairól szóló sorozat célja a hazai közép-európai összehasonlító kutatások felmérése, elmélyítése, a meglévő műhelyek közötti kapcsolattartás erősítése, valamint hozzájárulás a tudományos utánpótlás kineveléséhez.