+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

iti banner

Eseménynaptár

Janzenizmusok és irodalom Közép-Európában ‒ nemzetközi tanácskozás és Humboldt-kollégium
Kezdés: 2022. május 11., Szerda -  18:00
Zárás: 2022. május 14., Szombat - 17:00
Találatok : 45
Létrehozta: Sarankó Márta

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Ludwig-Maximilian-Universität (München), Institut für Deutsche Philologie Janzenizmusok és irodalom Közép-Európában címmel 2022. május 11‒14-én nemzetközi tanácskozást rendez Budapesten.

A konferencia programja letölthető.

janzeninmusok after louise magdeleine horthemels anonymous french

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi osztálya által tervezett tanácskozás fő célja a Port-Royal környezetéből kiinduló, jelentős európai kisugárzással rendelkező reformmozgalom és az irodalom kapcsolatrendszerét érintő új kutatási eredmények számbavétele, nemzetközi integrációja.


A janzenizmusok történetével kapcsolatos új felismerés, hogy Port-Royal évtizedeken át Franciaország egyik szellemi, spirituális, morális és kulturális központjának számított, amely állást foglalt a lelkiismereti szabadság mellett, megkérdőjelezte az államrezon elsőbbségét, szembeszállt az abszolutista monarchia és a pápa tekintélyével, és kulcsszerepet játszott a francia klasszicizmus kialakulásában. Port-Royal és a körülötte kialakult mítosz jelentősége napjainkban kezd nyilvánvalóvá válni a karteziánus gondolkodás asszimilációjában, a vallási tolerancia és a felvilágosodás eszméinek terjedésében, és általában a modernitás előkészítésében.
Az előadók választ keresnek a kérdésre, hogyan, milyen körülmények között ment végbe a janzenista elképzelések és kiadványok közvetítése és befogadása a közép- és közép-kelet-európai irodalmakban, természetjogi, erkölcstani és teológiai munkákban; mely szerzőkre, milyen műfajokra, szövegtípusokra és olvasói rétegekre hatottak ezek az eszmék; milyen kritikai állásfoglalások születtek a régióban a janzenistákról; milyen kapcsolathálók épültek ki a mozgalom francia, itáliai és németalföldi változataival. Külön témaköröket alkotnak a janzenista irodalmi diskurzus regionális változatai és kontinuitása; II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen, Lessing, Herder, Ignaz Aurelius Feßler és Tolsztoj munkásságának janzenista érintettsége; a janzenista eszmékre érzékeny főpapok, szerzetesrendek és kiadók, valamint a fordításirodalom és a könyvtárak szerepe. 

A tanácskozás programja letölthető.