Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének 
Martinkó András-díját 

ebben az évben Ruttkay Veronika érdemelte ki

„Már akár igazi akár ál”: Az Osszián és a naiv eposz problémái
című tanulmányával. 
(Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról, Budapest, reciti2018, 65–101.) 

A díj átadására 2019. február 2-án (szombaton) 14:00 órakor került sor
az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében.

 

Martinko dij