Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díját ebben az évben Bolonyai Gábor érdemelte ki „Átkoszta makverő”, avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében című tanulmányával, amely az „Óhajtom a classicus írók tanulmányát. Arany János és az európai irodalom című tanulmánykötetben jelent meg (Budapest, Universitas, 2017. 9˗46.). A díj átadására 2018 február 3-án került sor az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében.

Az eseményről készült fényképgaléria a díjátadás letölthető hangfelvételét is tartalmazza.

 

Martinko dij