Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének
Martinkó András-díját ebben az évben

Vaderna Gábor

érdemelte ki

A bárdköltészet lehetőségei. Berzsenyi Dániel 1803-as költeményei

című tanulmányával, amely az ItK 2015/6. számában (721–768.) jelent meg.

A díj átadásának helye: az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácsterme
(Bp. XI. Ménesi út 11–13.)

Ideje: 2016. január 30. (szombat) 14 óra

Martinko dij

 

A díjátadás képei:
http://iti.btk.mta.hu/hu/intezet/galeria/194-2016-0130-martinko-dij