Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen  

2016. június 7-én, kedden 1500 órakor 
sajtónyilvános könyvbemutatót rendez. 

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Collegium Klubterme (Budapest XI., Ménesi út 11–13., földszint). 

 A bemutatott könyvek:  

Kollégiumi drámagyűjtemények,
szerk. DEMETER Júlia, s. a. r. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum Kiadó, 2015 (Régi Magyar Drámai Emlékek: XVIII. század, 7), 1110 l.

MOHAY Tamás, „Istennek kincses tárháza…”. P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról,
Csíksomlyó–Bp., Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya megbízásából a Csíksomlyói Ferences Kolostor, 2015, 304 l.

Pálóczi Horváth Ádám Verses kiadványai (1787–1796),
kiad. TÓTH Barna, a latin szövegeket ford. LENGYEL Réka, Bp.–Debrecen, Universitas Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015 (Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, 16), 965 l.

A könyveket bemutatják:

DEBRECZENI Attila, MEDGYESY S. Norbert, HERMANN Zoltán

 

A bemutatott könyvek kedvezményes áron megvásárolhatók a helyszínen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

XVIII konyvek 0607