A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának Móricz-műhelye
Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892–1913) 
címmel 2019. január 14-én konferenciát rendezett a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

 

Moricz digitalis konferencia
2016-ban indult el a Petőfi Irodalmi Múzeumban az a hároméves projekt, amely Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadását tűzte ki célul. Ennek az időszaknak a kétirányú levelezéséből mindezidáig 132 darab levél publikus. Az alapkutatás záró eredményeként 1500 kézirat válik hozzáférhetővé. A projekt során nemcsak a levelezéskorpusz mennyiségének nagyságrendje jelentett kihívást, hanem a kritikai kiadás közzétételének digitális formája is, mely kísérleti módszernek számít, nem csak a Móricz-kutatásban. A konferencia-előadások tehát a múzeumi informatikai lehetőségek, a filológiai problémák és az alkalmazott szoftverek párbeszédének tanulságairól is szólnak. A kutatás digitális filológiai hátterét adó program, a DigiPhil fejlesztései 2018 októberéig a Petőfi Irodalmi Múzeumban zajlottak, novembertől pedig az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetével kötött megállapodás keretében folytatódtak és folytatódnak tovább.

A konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K 116201 számú kutatási programjának keretében valósult meg.


A konferencia programja:

10.15 Megnyitó
A konferenciát köszöntik:
Török Petra, a PIM főigazgató-helyettese
Kecskeméti Gábor, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet igazgatója
Bánki Zsolt, a PIM Könyvtár és Digitális Tartalomszolgáltatási Főosztály vezetője
A projektet ismerteti Cséve Anna, projektvezető.

11.00–12.00 Elnök: Kecskeméti Gábor
11.00–11.20 Palkó Gábor: Kritikai kiadások a digitális térben
11.20–11.40 Fellegi Zsófia: Filológia digitális munkakörnyezetben: a Móricz-levelezés kritikai kiadásának tapasztalatai
11.40 Vita, hozzászólások

13.00–14.20 Elnök: Schein Gábor
13.00–13.20 Cséve Anna: A levélírás szerzői felfogása és műfaji státusza az életműben
13.20–13.40 Szilágyi Zsófia Egy pálya kezdetéről – dokumentumközelben. Móricz Zsigmond pályakezdése az új levelezéskiadás felől
13.40–14.00 Széchenyi Ágnes: A pályakezdés szociokulturális nehézségei – a nyugatosok első nemzedékének levelezése, középpontban Móricz Zsigmonddal
14.00–14.20 Lengyel Imre Zsolt: Levelezés, habitus, életmű – irodalomszociológiai nézőpontok
14.20 Vita, hozzászólások

14.45–16.00 Elnök: Tverdota György
14.45–15.05 Káli Anita: Móricz Zsigmond zenés színpada
15.05–15.25 Hangácsi Zsuzsanna: „Gyerekeknél nincsenek jobb olvasókˮ A meseíró Móricz leveleinek tükrében
15.25–15.45 Török Sándor Mátyás: Móricz Zsigmond Pallagi Gyuláról
15.45 Vita, hozzászólások
Zárszó