FelvilagosultA Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Múzeum helyszínein 2017. október 11–15. között került sor a Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában című, Humboldt Kollégiummal egybekötött nemzetközi tanácskozásra.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya által rendezett konferencia célja az volt, hogy új forrásfeltárásokat és módszeres alapkutatásokat ösztönözzön, lehetőséget teremtsen a felvilágosult társaságok irodalmi és tudományos tevékenységével, eszmei törekvéseivel kapcsolatos eredmények összekapcsolására, és az eddiginél pontosabban meghatározza a közép-kelet-európai régió szerepét a társasági mozgalom európai történetében. Ez a koncepció lehetőséget ad a különféle társaságtípusok és az egyes tagok irodalmi, tudományos jelentőségének bemutatásra, szerzők, művek, könyvtárak és más gyűjtemények komparatív vizsgálatára, nemzetközi kontextusba helyezésére. Elősegíti a titkos társasági tematika irodalmiasítási folyamatainak, műveket strukturáló funkciójának műfaj-, eszme- és kommunikációtörténeti szempontokat is figyelembe vevő elemzését, és megkönnyíti a társasági vonatkozású művek felvilágosult ismeretanyagokat közvetítő szerepének pontosabb megítélését. Ösztönzi a tudományágak önállósulásával és a morállal, neveléssel kapcsolatos elképzelések nyomon követését, és hozzájárul a folyóiratok körüli kapcsolathálók eddiginél részletesebb feltérképezéséhez. Az előadások német, angol és francia nyelven zajlottak.

A konferencia programja, a részletes német nyelvű beszámoló és az eseményen készült fényképek letölthetők.

A konferenciához kapcsolódó

FÉNYKERESŐK
Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában

című kamarakiállítás október 13-án, pénteken nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban.