VerseghyVerseghy Ferenc születésének 260. és halálának 195. évfordulója alkalmából a Szolnokon létrejött Verseghy Emlékbizottság és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya 2017. április 3–4-én In memoriam Verseghy Ferenc címmel tudományos konferenciát rendezett Szolnokon a 18. és a 19. századi irodalomtörténet kutatóinak részvételével.

A tanácskozás az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya és a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény rendezésében zajlott további szolnoki szervezetek és intézmények, a Verseghy Kör, a Verseghy Alapítvány és a Verseghy Ferenc Gimnázium együttműködésével. A Verseghy-kutatás és a város kulturális élete kiemelkedő eseményének megrendezésével a szervezők célja az volt, hogy újra felélesszék, tovább vigyék a korábban, 1972 és 2007 között Szolnokon ötévente megrendezett, Tarnai Andor és Szurmay Ernő korábbi szolnoki könyvtárigazgató, Verseghy-kutató nevével fémjelzett emlékülések, emlékkonferenciák szép hagyományát.

A konferencia Czakóné Gacov Katalin könyvtárigazgató, Szalay Ferenc polgármester és Szörényi László köszöntőivel vette kezdetét. Ezt követően a két nap során öt szekcióban tizenhárom tudományos előadás hangzott el nagyobb részt az MTA BTK ITI XVIII. századi Osztályának, az MTA TKI – DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportjának, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének, az ELTE BTK Mai Magyar, illetve Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékeinek munkatársaitól. A tanácskozáson elhangzott előadások, amellett, hogy felelevenítették a korábbi szakirodalomban olvasható megállapításokat a sokszínűségével, magas színvonalú írói, költői, fordítói, tudományos tevékenységével kiemelkedő életművet maga után hagyó Verseghy Ferenc életét és műveit illetően, számos új, korábban már vizsgált vagy éppen egyáltalán nem tárgyalt témára vonatkozó kutatási eredményt ismertettek. A legfrissebb kutatások által feltárt adatok révén fény derült Verseghy munkásságának eddig nem vagy kevéssé ismert aspektusaira személyes életpályája, a fogság alatti életkörülményei, nyelvészeti, lexikonszerkesztői, esztétikai szakírói munkássága, valamint szépirodalmi művei, fordításai vonatkozásában.

A konferencia programját több kísérőrendezvény színesítette. Április 3-án a város több intézményének képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit Verseghy emléktáblájánál, majd sor került a Verseghy életét és munkásságát a szélesebb közönség számára népszerűsítő kültéri molinókiállítás megnyitójára. Az este folyamán a könyvtár Művészeti Galériájában nyitották meg Verseghy Ferenc keramikusművész kiállítását, majd Verseghy költői és prózai munkáinak részleteiből hangzott el zenés összeállítás Hovánszki Mária, Csörsz Rumen István és Szabó András közreműködésével. Április 4-én nyílt meg a könyvtár Verseghy életpályáját, kultuszát és műveinek kutatástörténetét bemutató időszaki kamarakiállítása. A szakmai program megkezdése előtt a Verseghy Gimnázium zenés irodalmi műsora hangzott el.

A tudományos tanácskozás indította el a szolnoki intézmények összefogásával megszervezett Verseghy-emlékévet, melynek keretében számos további kulturális és tudományos rendezvény, középiskolásoknak meghirdetett vetélkedő, pályázat lebonyolítását tervezik.

A tanácskozás részletes programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

Az eseményen készült képek a fotógalériában láthatók.