Intézetünk Irodalomelméleti Osztálya
2016. január 12-én narratológiai konferenciát rendez

Irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés címmel.

Helyszín:

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, Ménesi út 11-13., I. emeleti tanácsterem

 

A konferencia programja:

10.30 – 12.00 (elnök: Rákai Orsolya)

Kálmán C. György: Narratológia a határokon

Bezeczky Gábor: Ciklikus és lineáris idő

Hajdu Péter: Lírai narratológia

kávészünet

12.15 – 13.45 (elnök: Bezeczky Gábor)

Rákai Orsolya: Rejtett narratívák vagy ideológiák? Implicit elbeszélések szerepe az „irányított applikációban”

Földes Györgyi: A test a szövegben. Korporális narratológia – klasszikus narratológia

Jablonczay Tímea: Testi határátlépések és narratív stratégiák (A test mint metalepszis)

ebédszünet

14.45 – 16.15 (elnök: Hajdu Péter)

Veres András: Egy narratológiai kísérlet: Kosztolányi Esti Kornélja

Jeney Éva: Narratív hermeneutikai kör

Z. Varga Zoltán: Az elbeszélés strukturális vizsgálatától a textuális analízisig. Roland Barthes elbeszéléselméletei

kávészünet

16.30 – 18.00 (elnök: Kálmán C. György)

Hovanec Zoltán: A leírás valósága

Szolláth Dávid: A mágikus realizmus mint magyar művek interpretánsa (Mészöly, Gion, Bodor, Darvasi)

Vilmos Eszter: A holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában

András Csaba: A materiális kameratekintet – A Werckmeister harmóniák retorikája


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.