regihomlokzat11956. január 2-án kezdte meg működését az MTA Irodalomtudományi Intézete. Az azóta eltelt hatvan évet szakmai, tudománylogisztikai és történeti kontextusokban gondolkodva foglalta össze és értékelte az évforduló alkalmából 2016. november 23-án az Eötvös Könyvtár nagytermében rendezett emlékülés és tudományos tanácskozás, amely alkalmat kínált az intézet egykori és jelenlegi munkatársai, együttműködő partnerei, illetve az intézet tevékenysége iránt érdeklődők közötti találkozásra, eszmecserére is. Az esemény során a bevezető plenáris előadásokat az intézet osztályainak történeti összefoglalói, illetve meghívott vendégek részvételével zajló kerekasztal-beszélgetések követték az alábbi témaköröket középpontba állítva: 

‒ 1956‒2016, történetek és kontextusok, illetve korlátok és lehetőségek: az intézet küldetésének történeti feltételei a forradalmi kezdettől a rendszerváltáson át a közelmúltban végbement átszervezésig

‒ 1956, 1989, 1992 és 2012: a tudományszervezés és az intézeti szakmai élet változó feltételei

‒ Klaniczay Tibor és öröksége: 24 év mérlege

‒ Legjobbjaink a hosszú harc alatt…: az intézet vezetőinek és vezető egyéniségeinek szakmai és erkölcsi hozzájárulása az MTA Irodalomtudományi Intézet szakmai konszolidációjához

‒ A hat évtized legjelentősebb irodalomtudományi projektjei és ezek retrospektív mérlege

‒ Vonzások és választások: az intézetben készült-készülő irodalomtörténeti kézikönyvek sorsa a megírástól a pályázati menedzselésig

‒ Irodalomtörténet, textológia, irodalomkritika és irodalomelmélet mint intézeti diszciplínák és ezek történeti profilja, illetve eredményei

‒ Az intézet és a Textológiai Munkabizottság közös története: kritikai kiadások a szabályzatok megalkotásától a digitális fordulatig

‒ Az intézeti folyóiratok és ezek befolyása a hazai irodalomtudomány alakulására

‒ Az intézet és a nemzetközi tudományosság kapcsolatai: versenyképesség és kezdeményezés, illetve részvétel és irányítás a nyugati tudományosság színterein

‒ Hagyományok és jövőkép: hat évtized tanulságai


***

Az emléknap részletes programja letölthető. 
Az előadások a Videotorium oldalain megtekinthetők. 
Az eseményen készült képek a fotógalériában láthatók.

 

iti60a iti60b