2017. április 8-án a Magyarországi Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem bicentenáriumi konferenciát tartott Arany János változó időkben címmel. Az előadások témaköre Arany János kálvinizmusától és világszemléletétől munkásságának etikai jellemzésén át műveinek határon túli és XX. századi értékeléséig terjedt.

Program:

konf2

 

Az előadások publikációi:   

  • Adamikné Jászó Anna, Humor, derű és bölcsesség az érvelésben Arany János epikája alapján, Magyar Nyelvőr, 2017, 141 (4). 426‒465.
  • Hermann Zoltán, Pályák és üstökösök ‒ Arany János és Jókai Mór, Hungarológiai Közlemények 2017/2.
  • Kiczenko Judit: „fiatal személy ne utazzék, mint egy koffer”. Arany és unokája Szél Piroska ‒ a költő unokájához írott levelei tükrében, Hitel 2017/8, 42‒54.
  • Nyilasy Balázs: Arany János és a magyar irodalomértés az új évezredből visszanézve, Hitel 2017/8, 6‒21.
  • Kovács Gábor, A születő gondolat Arany János költészetében, Hungarológiai Közlemények, 2017, 18 (2). 1‒13.
  • Imre László: Arany János és a kálvinizmus, Confessio 2019/1.
  • Tarjányi Eszter: Arany János és a szerelmes költészet kérdéskörei, avagy hogyan lehet beszélni arról, ami nincs, Alföld 2017/6, 52‒67.