Ethno-Lore XXXV. (Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet Évkönyve)
A Néprajztudományi Intézet Értelmezés, hatás, utóélet: Arany János és a nép költészete című konferenciájának tanulmánykötete. Főszerkesztő Balogh Balázs, szerkesztő Ispán Ágota Lídia–Magyar Zoltán, vendégszerkesztő Landgraf Ildikó. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2018.

A 2018 októberében megtartott Értelmezés, hatás, utóélet: Arany János és a nép költészete című konferencia anyagát magában foglaló kötet 15 tanulmányt tartalmaz. A folklorista és irodalomtörténész szerzők Arany János életművének számos folklorisztikai vonatkozását elemzik. Vizsgálják különböző folklórmotívumok, témák, műfajok megjelenését Arany János költészetében, Arany János életművének közköltészeti és ponyvairodalmi kötődéseit, Arany János és az erdélyi népköltészet kapcsolatát, az Arany János szerkesztette újságok nyelvrokonságra, műfordításra, népköltészetre vonatkozó koncepcióját, illetve összefoglalják az Arany család mesegyűjteményével és Arany László folklorisztikai munkásságával kapcsolatos kérdéseket és eredményeket, a folklorisztika és az irodalomtörténet kapcsolódási pontjait tanúsítva.

A tartalomjegyzék, a főszerkesztői köszöntő és a szerkesztői előszó letölthető.

0001