„Megint ’s megint – Szünetlen” – Egy újabb Széchenyi-évforduló termése címmel jelent meg tanulmánykötet az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint a Történelmi Társulat által 2021-ben, a Magyar Tudomány Ünnepén szervezett Széchenyi 230 című konferencián elhangzott előadásokból. A rendezvényen Hites Sándor, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa is előadást tartott, tanulmánya a kötetetben Az adományozó Széchenyi és a nemzeti ajándékökonómiák címmel olvasható.

az adomanyozo szechenyi


A Dobszay Tamás által szerkesztett tanulmánykötet tartalomjegyzéke letölthető, a konferencia előadásai megtekinthetők. 

További információk A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana Lendület-kutatócsoport honlapján érhetők el. 

A kötet tanulmányai témáik alapján két nagyobb egységbe rendeződnek. Az első egység írásai Széchenyi személyes dokumentumainak kiadása és mélyelemzése eredményeiről adnak képet. „A legnagyobb magyar” levelezése és naplója, azok tüzetes elemzése a magánember vívódó egyéniségének értelmezéséhez, kapcsolatai jellegének megértéséhez visz közelebb.
A kötet második egységének tanulmányai Széchenyi közéleti tevékenységét, reformprogramját, nemzeti közösségével és rangtársaival való politikai kapcsolatait vizsgálják, kitérnek nemcsak a reformkorban, hanem az első felelős minisztériumban és a döblingi visszavonultságában töltött időszakra is.
A tanulmánykötet szerzői a tudományos közösség számos intézményét képviselik, ami jelzi a vizsgálatok sokszínűségét, illetve Széchenyi István munkásságának és személyiségének máig inspiráló hatását.