1. Bethlen Miklós olvasmányai Élete leírása magától c. munkája alapján - Máté Ágnes

2. A kortársak Bethlen Miklósról

3. Az önéletírás műfaja a 16-17. században

4. A börtönirodalom historiográfiája és klasszikusai