posztmodernA Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 

Próza a posztmodern (próza) után
című számának bemutatójára 

2019. március 22-én került sor 
Kelet Kávézó és Galériában. 

Résztvevők: Sári B. László (a szám szerkesztője), Kalafatics Zsuzsanna, Mátyás Dénes, Takáts József és Z. Varga Zoltán

A beszélgetést Földes Györgyi vezette

„Mi(lyen próza) jön a posztmodern után?" Erre a kérdésre keresi a választ a Helikon 2018/3. számának tematikus összeállítása. Az itt megjelenő szövegek azokat a nemzeti – így az amerikai, francia, olasz és orosz, valamint magyar – irodalmakban megjelenő törekvéseket igyekeznek bemutatni, amelyek a nemzeti keretben jelentkező posztmodern prózák után a posztmodern állapotra adott újabb epikai válaszreakciókként értékelhetők, és amelyek részben a korábbi – posztmodern – irodalmi hagyományokhoz képest is igyekeznek meghatározni önmagukat.