Helikon2018 2A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 

Nem természetes narratológia 
című számának bemutatójára 

2018. október 10-én került sor Kelet Kávézó és Galériában.

A szerkesztő, Tóth Csilla beszélgetőtársai Kálmán C. György és Bene Adrián voltak,
a beszélgetést Földes Györgyi vezette
.

A nem természetes narratológia különleges helyet foglal el a posztklasszikus narratológiák között. Az irányzat olyan új, átfogó elbeszéléselmélet megteremtésére törekszik, ami magába foglalja a nem természetes narratívákat is, melyek áthágják a hagyományos realizmus paramétereit, szokatlan narratív eljárásaikkal megkérdőjelezik a klasszikus narratológia fogalmait, előtérbe állítják saját fikcionalitásukat, és olyan történetvilágokkal szembesítik az olvasót, melyek fizikai, logikai vagy emberi szempontból lehetetlen elemeket tartalmaznak. Kérdésfelvetései, törekvései magába foglalják a nem természetes elbeszélés meghatározását, az idevágó korpusz összegyűjtését, a nem természetes elbeszéléstechnikai eljárások vizsgálatát és a nem természetes elbeszélések értelmezésére szolgáló olvasási stratégiákat.