HELIKON2018 1A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 

Tzvetan Todorov, a közvetítő 
című számának bemutatójára 

2018. szeptember 11-én 18:00 órától kerül sor 
Kelet Kávézó és Galériában
(1114 Budapest, Bartók Béla út 29.).

Angyalosi Gergely (szerkesztő)
beszélgetőtársa Z. Varga Zoltán
a beszélgetést Földes Györgyi vezeti
.

A tavaly elhunyt Tzvetan Todorov meghatározó személyisége volt az európai irodalomtudománynak a múlt század második felében. Párizsba érkezése után Barthes köréhez csatlakozott, vagyis részese volt a francia strukturalizmus legfényesebb korszakának. Majd (szintén nemzetközi hírű) barátjával és kollégájával, Gérard Genette-tel együtt megalapította a Poétique folyóiratot, amely már elmozdulást jelzett a klasszikus strukturalizmustól. Fontos szerepe volt abban, hogy a franciák megismerkedtek az orosz formalisták működésével, és elődeikként tekintettek rájuk. 
A nyolcvanas évek változást hoztak tudományos orientációjában. Az Amerika meghódítása című munkája (1982) félreérthetetlenül jelezte a váltást egyfajta kulturális antropológia irányába. Néha visszatért még az irodalom vagy az irodalomtörténet elméleti kérdéseire (Critique de la critique, 1984), de már alapvetően a polgári demokrácia, az individuum és a közösség viszonyának aktuális kérdései foglalkoztatták. Ezek megértése érdekében szállt alá a múltba, a leggyakrabban a felvilágosodás korába, hogy rávilágítson annak a gyökereire, amit „demokratikus fundamentalizmus”-nak nevez.