Helikon2017 4A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle
Fénykép és irodalom című számának bemutatójára 
2018. március 21-én került sor.

Visy Beatrix (szerkesztő) beszélgetőtársai
Milián Orsolya és Lénárt Tamás (szerzők) voltak, a beszélgetést Földes Györgyi vezette a
Kelet Kávézó és Galériában.

A fotográfia és az irodalom kapcsolódására már az új vizuális médium megjelenésétől kezdve találhatunk példákat, a fénykép és irodalmi jelenléte a 20. század első harmadától egyre gyakoribbá vált, a legnagyobb lendülettel pedig a ’70-es évektől gyakorolt jelentős hatást – más technikai médiumokkal párhuzamosan. A fotográfia létezését a kezdetektől fogva kételyek és kérdések, lelkesedések és aggodalmak kísérték. Ezért a fénykép hovatartozását, létmódját és esztétikai hatását leíró teoretikus kísérletek szintén a kezdetektől fogva izgalmas társadalmi, tudomány- és művészettörténeti térben zajlanak. A teóriák végtelenségének érzetét nemcsak az eredményezi, hogy a fénykép használatának, létmódjának, technológiájának, esztétikai hatásának kérdéseit számos oldalról vizsgálták, hanem a fénykép (technológiája, használata, társadalmi és hétköznapi életben betöltött funkciói) maga is számtalan változáson esett át a kezdetektől napjainkig.