Seventh Annual RefoRC Conference visualA reformáció jubielumi emlékévének tudományos rendezvényei sorozatában 2017. május 10‒12-én Wittenbergben More than Luther: The Reformation and the Rise of Pluralism in Europe címmel került sor a REFORC nemzetközi konferenciájára, amely a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából, egyúttal új dimenziók felé nyitva jelezte a reformációra és Lutherre vonatkozó tudás újraértékelésének aktualitását.

A konferenciát a LEUCOREA-központ fogadta be, ahol a plenáris előadások és szekcióülések keretében megtartott 160 előadás sora megmutatta, hogy korunk reformációkutatására erőteljes átalakulás és módszertani-szemléleti megújulás jellemző. Az egyháztörténeti elbeszélés mellett egyre jelentősebb teret kapnak a társadalomtörténeti és kultúratudományi megközelítések. A konfesszionalizáció jelenségét (mint a mindenkori reformációtörténet egyik központi témáját) forráscsoportok kutatásával, történeti-kulturális kontextusokban, újabb megközelítésekben vizsgálják, így a jelenség pluralitása, azaz többidejűsége és multidimenzionalitása kerül előtérbe. Egyre nagyobb jelentőséggel bír továbbá az a tény, hogy a reformáció időbeli határai mind a késő-középkor (proto-reformáció), mind a felvilágosodás irányába (poszt-reformáció, hosszú reformáció) elmozdulást jeleznek, illetve a hagyományos megközelítésben kijelölt centrum(ok) és perifériák is folyamatosan átértékelődnek. A magyarországi kutatások szempontjából szerencsés fejlemény, hogy az északi reformáció, illetve a kelet-európai „periféria” ígéretes fókuszt kap az következő periódusban.

A konferencián az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Tóth Zsombor tudományos főmunkatárs, a REFO500 projekt koordinátora Calvin a Hero of the Long Reformation in 18th Century Hungary? The “Johannis Calvini vita...” and its Hungarian translation (1758) című angol nyelvű előadásában a Theodor de Bèze által írt latin és francia nyelvű Kálvin-életrajz 1758-as ismeretlen magyar fordítását mutatta be és értelmezte a hosszú reformáció kontextusában; Zászkaliczky Márton pedig „Zwei Reiche” or “the Guardian of the Two Tables”? Different Conceptions and Roles of the Worldly Magistrate in 16th Century Hungarian Protestantism címmel tartott előadást.