Intézetünkben Csörsz Rumen István vezetésével Lendület-kutatócsoport alakul. A sikeres pályázat címe: Irodalmi nyilvánosság a polgárosodó Nyugat-Magyarországon (1770–1820). A kutatócsoport fő célja a 18–19. század fordulóján zajló irodalmi, tudományszervezési folyamatok összetett vizsgálata, több meghatározó fontosságú, de az eddigi kutatásokban háttérbe szorult, kiemelkedő dunántúli író és értelmiségi regionális kapcsolatainak, működésük intézményi és szellemi hátterének feltárása a barokk egyházi művelődéspolitikától a polgári sajtóig.

Sok sikert kívánunk a kutatócsoport munkájához.