TuskesAnnaPosterA tours-i Université François Rabelais Egyetem nagyszabású nemzetközi konferenciát szervezett La figure martinienne: Essor et renaissance de l’Antiquité tardive à nos jours (Szent Márton alakja: fellendülés és újjászületés a késő antikvitástól napjainkig) címmel. A nemzetközi tudományos konferenciára 2016. október 12–15. között került sor Tours-ban, a város patinás megyei önkormányzati székhelyén. Az előadások bemutatták a szent kultuszának változásait a késő antik kortól a Karoling korszakon és a középkoron át egészen napjainkig. A Tours-i egyetem Középkori történelem tanszékének professzorai által szervezett rendezvényen előadóként képviselte az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontot Tóth Ferenc, valamint poszterrel szerepelt Újváriné Tüskés Anna. Tóth Ferenc előadását a Szent Márton-tiszteletnek Szombathelyen betöltött szerepéről tartotta. Tüskés Anna poszterével bemutatta Szent Márton változó alakját a 17–18. századi magyar prédikációkban. További magyar vonatkozású poszterrel szerepelt Kiss Gábor, Zágorhidi Czigány Balázs és Zsámbéky Monika „Szent Quirintől Szent Mártonig: keresztény kontinuitás Szombathelyen” és „Szent Márton-ereklyék Szombathelyen” címmel.

A konferenciával szinte egy időben, október 8-án nyílt meg a Martin de Tours. Le rayonnement de la cité (Tours-i Márton. A város kisugárzása) című jubileumi kiállítás, amely a római alapokra épült püspöki palota egy részét elfoglaló tours-i Szépművészeti Múzeumban kapott helyet. A kiállításra számos ország gyűjteményeiből – köztük Szombathelyről és Budapestről is – érkeztek műtárgyak. A kiállítás szervezésében és a katalógus elkészítésében szintén közreműködött az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont részéről Tóth Ferenc és Újváriné Tüskés Anna.

A szervezők a konferencián elhangzott előadásokat francia és német tanulmánykötet formájában is meg kívánják jelentetni.

A konferencia programja, a kiállítás katalógusának részletei, a poszterek ismertetése és a részletes beszámoló letölthetők, illetve az eseményről készült fotógalériában további képek láthatók.

4 

6