2016. október 14–15-én emlékeztek meg Celldömölkön, a Kemenesalji Művelődési Központ Kresznerics Ferenc Könyvtárában a névadó tudós-tanár születésének 250. évfordulójáról.

Kresznerics Ferenc (1766–1832) szombathelyi tanárként, majd sági plébánosként tevékenykedett. A Celldömölk melletti Ságon húsz évig élt, ott is eltemetett polihisztort nyelvészeti munkásságáért 1831-ben tiszteleti tagjává fogadta a Tudós Társaság. Élete fő műve a Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal, amely 1831–1832-ben jelent meg két kötetben, és máig meghatározó a magyar lexikográfiában. Emellett Kresznerics közmondásgyűjtése, irodalmi-közköltészeti érdeklődése, illetve matematikai és régészeti munkássága is figyelemre méltó.

A nevét viselő intézményben október 14-én kamarakiállítást avattak Kresznerics Ferenc tiszteletére, 15-én pedig egyházi és világi kutatók tartottak előadásokat a tudós szerteágazó életművéről. A konferencia fő szervezője Németh Tibor, a könyvtár igazgatója volt, levezető elnöke az Irodalomtudományi Intézet nyugalmazott főmunkatársa, Németh S. Katalin. Az intézet kutatóit Csörsz Rumen István képviselte, az MTA Nyelvtudományi Intézete nevében Ittzés Nóra foglalta össze a hajdani és az új szótárszerkesztői elveket. A tanácskozás résztvevői Ságon megkoszorúzták Kresznerics Ferenc szobrát és síremlékét.

Az eseményekről videótudósítás is készült.