Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet kutatója 2016. szeptember 19-én tartotta akadémiai székfoglaló előadását „Az nem lehet, hogy annyi szív” A Szózat bibliai logikája és szerepmintája címmel.

„Mi újat hozhat felszínre, ha e más szempontokból sokat elemzett költeménynek ezúttal elsősorban a logikai felépítésére összpontosítunk? Milyen műveletekkel dolgozik logikája, közvetlenül honnan származott a reformkorban, közvetve miféle ősi hagyományokra épít, hogyan illeszkedik a hazafias líra nyelvezetébe, hányféle értelmezést kínál, s mivel járult hozzá a nemzeti közösségformáló hivatáshoz, amelyet e kulcsfontosságú szöveg egykor betöltött és mindmáig őriz?”

Az irodalomtörténész által felvetett kérdéseket taglaló előadás teljes terjedelmében – egyúttal az egész eseményről készített videofelvétel, benne Ritoók Zsigmond laudációjával –, valamint a
 teljes fényképgaléria az MTA központi honlapjának tudósításában is elérhető. (A előadásról készített felvétel a vetített prezentációt egyelőre nem tartalmazza.)   

 

Davidhazi1

 

davidhazi2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kutatóintézet nevében szívből gratulálunk.
.