2016 Erdélyi emlékules program1170 éve, 1846-ban jelent meg az első magyar népköltészeti antológia, a Népdalok és mondák első kötete Erdélyi János szerkesztésében. Ezt két további kötet követte 1847-ben és 1848-ban, és a sorozat páratlanul gazdag forrásává vált a későbbi folklorisztikai és irodalomtörténeti kutatásoknak.

Erdélyi Jánosra emlékeztek 2016. szeptember 29-én szülővárosában, a felvidéki Nagykaposon (Veľké Kapušany), illetve 30-án Sárospatakon, ahol tanulmányait folytatta, és ahová tanárként is visszatért. A tanácskozás díszvendége T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész, Intézetünk nyugalmazott főmunkatársa volt, akinek a közelmúltban jelent meg életrajzi monográfiája nagyapjáról, Erdélyi Jánosról. A kötetről Tarjányi Eszter (PPKE) beszélgetett a szerzővel. A tanácskozáson elsősorban a PPKE tanárai és doktoranduszok tartottak előadásokat, az MTA BTK ITI-t Csörsz Rumen István, az MTA BTK ZTI-t Tari Lujza képviselte. A tudományos programot diákszínjátszók előadása, népzenei koncert és koszorúzási ünnepségek kísérték.

 

Az eseményekről videótudósítás és fotógaléria  is készült.