2016. szeptember 5–6-án Közép-európai határ(sáv)ok címmel nemzetközi komparatisztikai konferenciát rendeztek Nyitrán, amelyen intézetünk több munkatársa is előadással vett részt. A rendezvény a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (ICLA–AILC) Magyar Nemzeti Bizottságának vándorkonferenciája volt.

konferencia programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

A konferenciáról szóló beszámoló itt olvasható.

***

A konferencia helyszíne:
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kar 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
Dražovská 4, 949 74 Nitra, Szlovákia

A konferencia támogatói:
Magyar Tudományos Akadémia
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
Arany A. László Polgári Társulás