2016. február 24-én, szerdán életének 70. évében elhunyt Gránicz István irodalomtörténész,

intézetünk nyugdíjas munkatársa.

Hamvasztás utáni búcsúztatása március 16-án (szerdán) 11 óra 15 perckor lesz
a Szent Gellért Plébánia urnatemetőjében 
(1115 Budapest, Bartók Béla út 149.).

 

GraniczI1

 

Gránicz István 1946. április 2-án született Szentesen. 1964-től ösztöndíjasként Moszkvában orosz nyelvi, irodalmi és irodalomelméleti tanulmányokat folytatott. Az egyetem elvégzése után 1971-ben kezdett az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgozni, ahol 2006-ig az Irodalomelméleti Osztály munkatársaként tevékenykedett. Az orosz irodalom és a XX. századi orosz irodalomelmélet széles látókörű szakértője volt. Kutatásaiban a nyelvészeti poétika területén ért el jelentős eredményeket.