A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetében 2018. november 14-én

The Asymmetry of Cultural Transfer 
(A kulturális transzfer aszimmetriája) 

címmel  tartott angol nyelvű előadást Kappanyos András, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, az intézet Moderm Magyar Irodalmi Osztályának vezetője. 

logo SAV

Kisebb-nagyobb mértékben minden irodalmi mű előzetes tudásra támaszkodik, amely elvárhatóan jelen van már az olvasó elméjében. Ez a tudás annak a fikciós univerzumnak az elemeire és viszonyaira vonatkozik, amelyben az irodalmi mű által bemutatott jelenségek végbemennek, és ez a fikciós univerzum rendszerint jórészt azon az univerzumon alapul, amelyet a szerző és olvasója egyaránt ismer. A kulturális távolság növekedésével a fikciós univerzum „megbízhatósága” radikálisan csökken. Egy fordítás átlagos olvasójánál nem számíthatunk az átlagos anyanyelvi olvasó természetes otthonosságára; a fordítók gyakran a puszta logikai koherencia fenntartása érdekében is kénytelenek beavatkozni, hogy csökkentsék az információs deficitet. Ugyanakkor magának az elvárható előzetes tudásnak az eloszlása sem kiegyenlített: a periférikusabb kultúrák olvasói rendszerint többet tudnak a centrálisabb kultúrákról, mint róluk amazok. Ez az aszimmetria a globalizáció hatására tovább erősödött. Aki „lefelé” (azaz egy domináns nyelvből egy periférikusabbra) fordít, nagyobb mértékben hagyatkozhat az előzetes ismeretekre, mint aki „felfelé” fordít. Ezek a szituációk igen különböző technikákat követelnek, és az előadás ezeket tekintette át, figyelembe véve olyan faktorokat is, mint a forrásszöveg kora vagy a nyelvek struktúrái közötti távolság.

A meghívó és az előadás összefoglalója letölthető.