2016. április 6-án kerül sor 

Az értelmezés hatalma II.

Szerző és szerzőség a modernitás előtt

 

címmel rendezett konferenciára az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtárának nagytermében.

A Reneszánsz Osztály által 2015-ben elindított új tanácskozássorozat (Az értelmezés hatalma I–III.) soron következő második eseménye egynapos tanácskozás keretében a szerzőség és funkcióinak módszertani problémáit tekinti át, és konkrét kutatásmódszertani, illetve textológiai javaslatokat fogalmaz meg.

 

A konferencia részletes programja:

9:00–9:10

A tanácskozás megnyitása

I. szekció

9:10–9:35 Kecskeméti Gábor: Szándékok és érzelmek: szerzőség a kora újkori irodalomban

9:35–10:00 Bene Sándor: A szerző halála. (Zrínyi Miklós: auctor mortis)

10:00–10:25 Tóth Zsombor: Döglött akták: „A kereszt királyi uttya” c. Mikes-kézirat kritikai kiadása (1970). (Módszertani megjegyzések)

10:25–11:00 Vita

Szünet

II. szekció

11:15–11:40 Kiss Farkas Gábor: Temesvári Pelbárt és a későközépkori accessus-hagyomány

11:40–12:05 Zsupán Edina: Kodikológia és irodalomtörténet: Vitéz János a humanista filológus és (levélkorpusz-)szerző

12:05–12:30 Szilágyi Emőke Rita: Az autor, az emendator és az editor. Szerepek Oláh Miklós Leveleskönyvének születésekor

12:30–12:55 Máté Ágnes: Szerző és szerzőség a modernitás előtt. Névtelen szerzők

12:55–13:30 Vita

Ebédszünet

III. szekció

15:00–15:25 Gábor Csilla: Az irodalomtörténeti kanonizáció véletlenszerűségeihez

15:25–15:50 Utasi Csilla: Zrínyi Miklós kötetének szerzőszerepei

15:50–16:15 Fazakas Gergely: A szerzői és szerkesztői munka határai (Bethlen Kata szövegeinek fragmentumai Bod Péter (és mások?) közreműködésében)

16:15–16:40 Csörsz Rumen István: Ezüst tollak és ólombetűk. A közköltészet műfajai a XVIII. századi magyar kéziratos és nyomtatott nyilvánosságban

16:40–17:20 Vita

17: 20–17:40 Zárszó