1974

A forradalmak kora, Rádió és Televízió Szemle, VI/2, 46–51.

Szócikkek: Világirodalom Kisenciklopédia, főszerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos, I–II. kötet, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1976; 2. kiadás: uo. 1978. Abdurrahmán: I. 16; Anszári: I. 56; Bénavá: I. 119; Khushál Khán: I. 585; Tarzi: II. 408–409.

1979

A Magyar Tallózó szerkesztőinek nyilatkozata (Fogarassy Miklóssal, Lukácsy Sándorral és Mészöly Miklóssal), Élet és Irodalom, április 7., 2. Hozzászólás: Kardos György, Élet és Irodalom, 15, 6.

Irodalomtudósaink fóruma, Martinkó Andrással beszélget Sz. L., Jelenkor, 2, 169–176.

1981

Sylvester János: Magyar–latin grammatika, [Fordítás] In: Rendszerek, A kezdetektől a romantikáig, Írta és összeállította: Tarnai Andor és Csetri Lajos, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, /»A magyar kritika évszázadai « 1/ 79–81.

Mészöly Miklós hatvanéves, Élet és Irodalom, XXV/3., jan. 17, 4.

Vérszökőkút, Mozgó Világ VIII/5, május, 43–45.

1982

Martinkó András 70 éves, Literatura, 3-4, 568–569.

Nyakatekerten?, Magyar Nemzet, március 9., 8. (Válasz Csurka István: Nyakatekerten c. vitacikkére, Magyar Nemzet, február 13.)

A hetvenéves Martinkó András köszöntése, Élet és Irodalom, 39, 10.

1984

Hozzászólás, ld. simon Zoltán összefoglalója a Mai költészetünk és fogadtatása c. tanácskozásról, debreceni irodalmi napok/, Alföld, XXXV/2, [febr.] 69.

1985

A Verna hegye, Vigilia, L/5, május, 414–419.

1986

Új írószövetségi tagok írják magukról, Évszak, 3, 50.

Mészöly Miklós műhelyvallomása, interjú, riporter Sz. L., Vigilia, LI, 3, 231–232.

1988

(Ford.) Sylvester János: Magyar–latin grammatika (részlet), In: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez, Reneszánsz kor, Szerk.: Bitskey István – közreműk.: János István, Főszerk.: Tarnai Andor, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

1989

Martinkó András [1912-1989], ItK, XCIII, 724–725.

Gondolatok a könyvtáramban, Hitel, II/5, 1989. március 1, 46–47.

Ha álom az élet…, Negyvennyolc hatása a magyar irodalomban, Magyar Hírlap, március 15. 12.

Március idusán, Vigilia, LIV/3, 162–165.

Szolgaföldben, Hitel, II/7, 1989. március 29., 49.

Ajvé, Hitel, II/8, 1989. április 12., 62.

Recsk (Kritika Böszörményi Géza filmjéről), Hitel, II/10, 1989. május 10., 62.

Balladák filmje (Kritika a Gulyás-fivérek Kallós Zoltán-filmjéről), Hitel, II/11, 1989. május 24., 62.

Homo paleohungaricus (Kritika Lengyel Péter: Macskakő című regényéről), Hitel II/12, 1989. június 7., 62.

Leninkert, Hitel, II/14, július 5., 62.

Szabadság és irodalom, (Kölcsey Ferencről), Igen, I/6-7, július 5., 34.

Czakó gáborral, valamint Ferencz Csabával, Oberfrank Ferenccel és Tarcsai Györggyel, Tudomány és vallás /A Vigilia kerekasztal-beszélgetése/, Vigilia, LIV/5, május, 379–388.

„A nemzet születésnapja legyen!” Beszélgetés Szörényi László irodalomtörténésszel az ünnepről, és néhány sajátos megemlékezésről, riporter: Gőz Gabi, Szegedi Egyetem XXVII/1, [márc. 13.], 6.

Találkozás Frantíšek Tomášek bíborossal, Igen, I/16, november 24. 18-19. (F. T. fényképével és levelének hasonmásával).

Mi volt egyszer? Hitel, 20, 62. (Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa c. könyvéről)

Martinkó, Hitel, II/9, 1989. április 26., 62.

Utcanévvarázs, Igen, I/10, 1989. 09. 01., 12–14.

Halotti beszéd, Igen, I/11, 1989. 09. 15., 5.

Anatole France Thais – Az istenek szomjaznak (Kritika), Igen, I/13, 1989. október 13., 30.

Vajda Sándor, Budapest tegnap (Kritika), Igen, I/14, 1989. október 27., 30.

1990

Az értékteremtő Kráter, Könyvvilág, 7, 26.

A vigilia beszélgetése Göncz Árpáddal, Vigilia, LV/7, júl., 538–549.

A Vigilia beszélgetése vásárhelyi Miklóssal, I-II, Vigilia, LV/8-9, aug.-szept., 622–630, 699–706.

A vigilia beszélgetése Ferdinandy Mihállyal, Vigilia, LV/10, okt., 778–788.

Vájná i mir, Poésie trouvée szocialista nyelvkönyvekben, 2000, április, 58–59.

Valamit elvégezni, Beszélgetés Kulin Ferenccel, Kortárs, XXXIV/8. (augusztus), 93–108.

[Húsvét öröméről] Új Ember, XLVI/15, 1990. április 15, 8.

1991

Mészöly Miklós hetvenéves? Vigilia, LVI/1, jan., 46–47.

A magvető lepke (Arany János: A lepke c. verséről), Igen, III/10. május 10., 9–12.

Följelentem a magyar irodalmat, Magyar Hírlap, 1991. június 17. 7. (Torgyán Józsefnek az Új Hölgyfutár ellen emelt vádjáról)

A Vigilia beszélgetése Katona Tamással, Vigilia, LVI/4, ápr., 300–305.

Leginkább jezsuita lettem volna, Szó szerint 1. – Balogh József beszélgetése, Jelenkor, XXXVI/9, szeptember, 711–722.

A kisebbségek kulturális öröksége, Igen, III/20. 1991. 09. 27., 6.

Szent Gellért, A bakonyi románok apostola, Igen, III/7, 1991. 03. 29., 9–11.

1992

„Első és utolsó fölszólalásom egy igen piszkos dologban”, Új Magyarország, II/26, január 31. 7. (Vita Szalay Károly u.o. január 8-án megjelent Aránytévesztés c. cikkével, a Magyar Tallózó c. sorozatról; Szalay Károly Nyilatkozat c. megjegyzése a cikk után olvasható).

A Vigilia beszélgetése Csiki Lászlóval, Vigilia, LVII/6, jún., 455–462.

A Vigilia beszélgetése Márton Lászlóval, Vigilia, LVII/2, febr., 138–145.

A Vigilia beszélgetése Pusztai Jánossal, Vigilia, LVII/1 jan., 54–61.

Ezredvégi beszélgetés Várszegi Asztrikkal, »2000» IV/11, nov. 3–6.

„Saluti dall’Ungheria”, Móser Zoltán bolognai kiállítása elé, Igen, IV/16-17, 1992. augusztus 14., 48–49.

A legbiztosabb kitörési pont (Beszélgetés Búza Péterrel), Köztársaság I (1992)/25, 95–98.

1993

(Ford.) Dionüsziosz Areiopagitész: A misztikus teológia, in: „mennyire hátra van még az ember”, Török Endre 70. születésnapjára, Szerk.: Pintér Judit–Tiba Judit–Balassa Péter–Milosevics Péter–Miszoglád Gábor, ELTE BTK, Budapest, 912–920.

Lukácsy Sándor hetvenéves, ItK, XCVII, 751–752.

In memoriam József Antall, Rivista di Studi Ungheresi, no. 8, 87–88.

Nagykövet farmerben (Beszélgetés Szilágyi Károllyal), Világszövetség II (1993)/20, 12–13.

1994

Kossuth ünnepén, Prágai Tükör, II/4, 12–15. (cseh és angol rezümével)

1996

II. János Pál pápa: Magyarország, kereszténység, kultúra, [fordítás] Vigilia, 61/11, nov. 802–804.

Homo paleohungaricus (Másodközlés), In: Lengyel Péter, „Vár ucca tizenhét”, IV/2, Veszprém, 100–102.

Faludy György–Szörényi László: Ha magyar költőnek születik az ember, akkor az is marad, Korunk, III. folyam, V/7, (júl.), 13–22. (készült: 1988. szept. 30-án, Szegeden)

Szunyogh Szabolcs kerekasztal beszélgetése: Ön hogyan tanítaná a Himnuszt? (Beszélgetőtársak: Honti Mária és Heller Ágnes), Köznevelés, 52/3, (jan.), 6–8.

CSÁKI Judit, Egyméteres lexikon (Beszélgetés a Világirodalmi Lexikonról Domokos Mátyással, Lakatos Andrással, Réz Pállal, Szörényi Lászlóval és VEKERDI Lászlóval,) Holmi, VIII/9, (szept.), 1365–1371.

Hozzászólás a Keresztény Értelmiségi Kerekasztal „Miért nem vállal szerepet, miért hallgat a keresztény értelmiség?” c. rendezvényén, Jel, VIII/7, szeptember, 205–206.

A kultúráról (beszélgetőtársak: Békés Gellért, Bitskey Botond, Horányi Özséb, Kenyeres Zoltán, Kiss Szemán Róbert, Lukács László, Mohay Tamás), Vigilia, LXI/6, 439–457.

Komlovszki Tibor (1929–l996), ItK, 752–754.

Hopp Lajos (1927–l996), ItK, 756–758.

Búcsú Dávid Zoltántól, Nyelvünk és kultúránk, 96, 85–87.

Szabó Ferenc köszöntése, Távlatok, 5/31, 621–625.

1997

Élő romok festője, Új Ember, LIII/51-52, dec. 21–28., 12.

Százötven éves a Toldi, Népszabadság, január 21., 7.

Kozák Polett–SZEGEDI Éva, Beszélgetés Szőnyi Zsuzsával börtönről, hazaszeretetről, a Triznya kocsmáról, Szegedi Egyetem, dec. 16., 3. (KARNOK Csaba fotójával)

A Vigilia beszélgetése Kállay Kristóffal, Vigilia, LX/11, 866–871.

Pirnát Antal (1930-1997) (Nekrológ), ItK, CI, 710–712.

A hetvenéves Bodnár György köszöntése, ItK, CI, 714–716.

1998

Giuseppe Campolieti, Convegno alla Fondazione Cini, Italia e Ungheria sempre uniti dall’Umanesimo, Il Gazettino, (Velence) 10 novembre, 21. (Interjú)

Haraszti Csaba, Elfeledett szépírók nyomában, Hajdú-Bihari Napló, 1998, okt., 27. (Interjú)

Szőnyei Tamás, Herélt klasszikusok, Szörényi László irodalomtörténész, Magyar Narancs, X/25, jún.18, 8–9. [Interjú.]

Levél a szerkesztőhöz, Magyar Narancs, aug. 13, 40, (előzőhöz kiegészítés és helyesbítés).

V. BálintÉva, Sissi és Diána, Beszélgetés Szörényi Lászlóval, Magyar Hírlap, aug. 15. „Ahogy tetszik”, 13.

Serenissimus Princeps, Hetvenöt éves lenne Klaniczay Tibor, Népszabadság, jún. 6., 11.

Pirnát Antal (1931–1997), ItK, 1997, [=1998] CI, 5–6, 710–712.

A hetvenéves Bodnár György köszöntése, ItK, 1997, [=1998], CI, 5–6, 714–716.

1999

Új magyar szófejtőtár, vállalkozó kedvű külpolitikai elemzőknek (magyar–latin csúcs), Élet és Irodalom XLIII/11, március 19., 2. (Vita Sz. Nagy Csabával; válasza u.o. olvasható)

V. BÁLINT Éva, A Csonka Torony ünnepe, Magyar Hírlap, szeptember 6., 8. (Sz. L. fényképével)

Megemlékezés Klaniczay Tiborról, Francia Intézet, 1998, jan.19. ItK, 1998 [=1999], 608–611.

A folyóról, a hegyről, a síkságról és néhány szép Petőfi verssorról Szörényi László irodalomtörténésszel beszélget Móser Zoltán, Új Forrás, XXI/5. (1999. május), 61–65.

2000

Liszt Ferenc esztergomi miséjéről, Vigilia, LXV/12., dec., 941–943.

Hungarológia és „országimázs”, Hungarológia, II/3, 270–273.

Forradalom fű alatt – Az 1956-os forradalom irodalmi jelenlétéről, Szörényi Lászlóval Antal István beszélget, Irodalomismeret, X/3-4, február, 74–83.

Kálmán Emese, Félbehagyott történetek, Szörényi László irodalomtörténész az elhülyülésről, Lenin és Hitler sakkpartijáról, „Tér”, I/1, szept., 2–3. (fényképekkel)

Kerékgyártó György, Veszedelmes írók és éber cenzorok, Beszélgetés Szörényi Lászlóval, Magyar Nemzet, LXIII/194, aug. 19., 25. (fényképpel)

Bóta Gábor, Rákóczi Rousseau mintája lehetett volna, Beszélgetés Szörényi Lászlóval, Magyar Hírlap, XXXIII/194, aug. 19., 12. (fényképpel)

A kereszténység felvétele, Gózon Ákos beszélgetése TÖRÖK Józseffel, VERESS D. Csabával és SZÖRÉNYI Lászlóval, Élet és Tudomány, LV/33., aug. 18., 1030–1033.

(Interjú a mai magyar irodalomról, Kántor Lajossal és POMOGÁTS Bélával együtt, kínai nyelven) In: „Shijie Wenxue – World Literature”, Beijing. China, dec. 1., 20. (az interjút készítette: Guo Ling, fényképpel)

Az írófejedelem kultusza, beszélgetés TakáTs Józseffel, Új Horizont, XXVIII/3., aug., 35–42.

Németh G. Béla hetvenöt éves, Élet és Irodalom, 2000, febr. 18., 16.

Múltunkkal valamit kezdeni, Szörényi László régi irodalmunkról és a ma értékeiről, (riporter: Fenyvesi Félix Lajos), Magyar Nemzet 2000. május 20, szombat, 14.

2001

Márciusi ifjak (beszélgetés Rádai Eszterrel), Élet és Irodalom, márc. 16., 7.

A Harry Potter láz, (interjú Berg Judittal és Pitfalffy Tamarával) 168 óra, XIII/49, dec. 6., 29.

Kárpátia nem tanult a magyar tragédiából (interjú Fábián Györgynek), Hajdú-Bihari Napló, máj. 28., 8.

Gózon Ákos, Állam-álmok, Beszélgetés SZÖRÉNYI Lászlóval és R. VÁRKONYI Ágnessel, Élet és Tudomány, LVII/33. aug. 14., 1031–1035.

Hozzászólás Praznovszky Mihály „A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. század közepén” c. disszertációjának vitáján, Irodalomismeret, XI/3-4., november, 162–163.

„A keresztény humanizmus… mégiscsak erősebb mindennél”, Tóth István laudációja, Confessio, XXI/4, 45–49.

Commémoration de Tibor Klaniczay, In: Rencontres intellectuelles franco-hongroises – Regards croisés sur l’histoire et la littérature, Études rèunies par Péter Sahin-Tóth, Collegium Budapest, Budapest, 325–329.

Mészöly Miklós nyolcvan éves, Magyar Nemzet, január 20., 32.

Tóth István laudációja, in: „Harc az ünnepért”, A magyar költészet változásai, A tokaji írótábor 200. évi tanácskozása, szerk. Serfőző Simon, (A tokaji írótábor évkönyve X), Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001, 41–47.

2002

„A hátsó ajtón lopakodtam vissza a magyar irodalomba” (Beszélgetés Harsányi Zsolttal), Tiszatáj, 56/2, febr., 101–102.

Vajda György Mihály (1914–2001), ItK, CVI, 246–247.

2003

Hegyi Katalin– Laik Eszter, Felülvizsgálni a filológiát? Beszélgetés Szörényi Lászlóval az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával, és Bene Sándorral az Intézet tudományos főmunkatársával, Világosság, XLIV/7-8, 13–20.

„Áldjuk a Jóistent, hogy nekünk adott tanut” (Radnóti Sándorral együtt, beszélgetés Kertész Imréről), Beszélő, III. folyam, VIII/1-2. jan-febr., 30–37.

Kossuth Lajos neolatin költőnő ősanyja, Elisabetha Iohanna Westonia, a Dunánál, II/3, márc., 12–15.

Módos Péter köszöntése, Európai Utas, 60. (Különkiadás) 2003. február 15., 35–39.

Monoszlóy Dezső laudációja, in: Az európaiság jegyében, „Europa”-Club (Bécs), 11, 2003, 171–176.

2004

„Kert, ház, haza”, Laudáció Szőnyi István Magyar Örökség-díjjal való kitüntetésekor, Élet és Tudomány LIX/36, 2004. szept. 3., 1136–1139.

Petrarca in Ungheria e nel Centro Europa – Petrarca Magyarországon és Közép-Európában, Italia & Italy, no. 19–20, luglio–ottobre, 2004, 3–4.

A Petrarca-év megnyitására, Élet és Irodalom, XLVIII/29, 2004. július 16, 10.

Európa poétája, Petrarca hét évszázada, Élet és Tudomány LIX/51-53, 2004. dec. 17, 1654–1657.

Halottnak túl fiatal, Fogarassy Miklós, Szörényi László és Baranyai László beszélgetése Mészöly Miklósról, Argus XV/XII, 2004. dec., 42–58.

Miért nem kövezték meg a zsidók Jézust? – Szörényi László beszélgetése Bitó Lászlóval, (részlet), in. Bitó László, Nekünk kell megváltanunk magunkat, Egy humanista hitvallása, Argumentum, Bp, 2004, 212–220.

Össze vagy szét? A kritikai és életműkiadások helyzete, Czifrik Balázs beszélgetése Szörényi Lászlóval, Réz Pállal és Horváth Ivánnal, Magyar Narancs, XVI/48, 2004. november 25., 40–42.

Neolatin avantgárd, Beszélgetés Szörényi Lászlóval a frissen indított neolatin speciális képzés kapcsán, készítette: Lengyel Réka és Weiner Sennyey Tibor, Szabad Ötletek (SZTE BTK, Szeged), I/1, 2004/szeptember–október, 10.

2005

Hajnóczi Gábor búcsúztatására, Polísz 82. szám, 2005. március, 37–38.

Magyarként maradni meg a jövőnek (Papp István Géza beszélgetése Szörényi Lászlóval), Magyar Napló, XVII/11-2005. november, 21–33.

2006

Mostra centenaria di István Szőnyi in: Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas, a cura di Andrea Kollár, JATEPress Szeged, 2006, 337–340. és klny.

A Vigilia beszélgetési Vásárhelyi Miklóssal, in: A történelemben, Vásárhelyi Miklós válogatott beszédei és írásai a nyolcvanas­kilencvenes évekből, az előszót írta KENEDI János, sajtó alá rendezte Vásárhelyi Júlia, Élet és Irodalom, 2006, 35–61.

Geugius (Juraj) Rohonyi, Védelmezett érdemek, melyeket Dugonics és a hozzá hasonló magyarok el szándékozta ragadni Szláviától, ford.: Szörényi László, in.: Ábrahám Barna, szerk., Magyarságkép a XIX.–XX. századi szlovák irodalomban, Magyar Napló, XVIII/11.–2006. november, 43–44.

Háborús tabló, A kitelepítő osztagnál, Szörényi Lászlóval beszélget Mészöly Miklós, in: Mészöly Miklós, szerk. Ambrus Lajos és Prágai Tamás, (Hang–Kép–Írás I.) Napkút Kiadó–Cédrus Művészeti Alapítvány–Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006, 33–39. (Mellékletben CD)

„A hátsó ajtón lopakodtam vissza a magyar irodalomba”  (beszélgetés), in: HOLLÓSI Zsolt, A Tisza-parton mit keresek?, Újabb tizennyolc szegedi beszélgetés, szerk. OLASZ Sándor, Szeged, Tiszatáj Könyvek, 2006, 253­–271.

Márai Sándor városai, Európai Utas, 65.sz. 2006/4, 75­–76. [Először: uo. 53. sz. 2003/4; a jelenlegi ennek rövidített változata.]

Spenót után saláta a magyar irodalomról, Élet és Tudomány, 2006/4, 101.

Tudomány és költészet Jókai műveiben, 1–2, – 1. rész – Miért sziget? Élet és Tudomány, LXI/23, 2006. 06.09, 710–712; – 2. rész – Két korszakkal előre, Élet és Tudomány, LXI/25, 2006. 06. 23, 774–776.

2007

„… Akármi egyéb, csak víg eposz nem”, Arany János és Az elveszett alkotmány, Élet és Tudomány LXII/9, 2007. márc. 2., 262–264.

Örök meghasonlásaink között, Arany János és Az elveszett alkotmány, Élet és Tudomány LXII/10, 2007. márc. 9., 300–302.

Köszönet Líviának, In.: Búcsútáviratok, In memoriam Mátis Lívia, Banga Ferenc rajzaival, szerk.: Hafner Zoltán, Kortárs Kiadó, Budapest, 2007, 53–55.

Udvariasság, In: Alaine, Írások Polcz Alaine-ról, szerk.: Baranyai László, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007, 89–91.

Hozzászólás in., MIT, A Magyar Írószövetség tájékoztatója, 2007/2, Tisztújító Közgyűlés 2007, Beszámoló, 20.

„Ad multos annos Deo iuvante”, Beszélgetés Samu Attilával, a Mészöly Emléknap alkalmával, Szekszárdi Vasárnap, 2007, március 4., 8.

Dangdai Xiongyali xiaoshuo wenxue" (A mai magyar regényirodalom)", in: "Ziyou yu aiqing" - Jujiao Xiongyali wenhua ("Szabadság, szerelem" -Fókuszban a magyar kultúra) Bianji: Révész Ágota (Szerkesztő: Révész Ágota) Zhuban danwei: Xiongyali jiaoyu he wenhuabu (A kiadást támogatta: a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma) Chuban danwei: Wenhua jiaoliu bangongshi (Kiadó: KultúrPont Iroda) Budapest, 2007, 30–31.

2008

Klaniczay Tibor emlékezete, in: 85 éve született Klaniczay Tibor (1923–1992), szerk: Jankovics József, MTA ITI–Balassi Kiadó, 32, 25–32.

A dédatya, A két Zrínyi Miklós és az Isteni Színjáték, Élet és Tudomány, LXIII/48, 2008. november 28., 1510–1513.

Attila vagy a szűzek?, Történelmi vonatkozások Bonfini Symposionjában, Élet és Tudomány, LXIII/50, 2008. december 12., 1588–1591.

Interjú, In: O[sztovits]Á[gnes] – V. N[agy] V[iktória], Klasszikusok újraírva, Heti Válasz, VIII/47, 2008. november 20., 54–56.

Matthias Rex 1458–1490, Hungary at the Dawn of the Renaissance, InternationalConference, May 20–25, 2008 – Dunántúli mandulafa, Reneszánsz kultúra Magyarországon a XV.–XVI. században / Mandorlo di Pannonia, Cultura rinascimentale in Ungheria nei secoli XV–XVI, Összeállítás a Duna Tv Hungaria Litterata című sorozatából, szakértő-műsorvezetők: Szörényi László, Gergely András, […], szerkesztette: Csonka Erzsébet. (CD Rom)

„Magyarország fényessége”, Vitéz János, a magyar humanizmus atyja (DVD), Centrál Filmstudió-Balassi Intézet, 2008 (egyik résztvevő a filmben megszólaltatott szakértők közül).

2009

Kerényi-gyászbeszéd, 2008. december 1. (Kerényi Ferenc 1944–2008), Literatura, XXXV, 2009/1, 5–7.

Romok, Napút, XI/7, 2009. szeptember, 39–40.

Kertész Imre laudációja, Amidőn a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagjává avatta Budapesten, 2009. október 19-én, az MTA Dísztermében, Vigilia, 74/december, 2009/12, 955–956.

Kazinczy Sallustius-fordítása, Ez tett engem nyelvrontóvá…, Élet és Tudomány, LXIV/51-52, 2009. december 18, 1620–1622.

Hommage à MÁRAI SÁNDOR 1900-2010, Miklosovits László Márai Sándor művei inspirálta grafikái, Valachi Anna, Szörényi László, Fried István és Mészáros Tibor gondolat-párhuzamai, asszociációi a képekhez és szövegekhez, szerk. Horváth Tibor, h. n. Bodnár Nyomda Bt., 2009, 104, 8, 12, 44, 52, 78, 92.

A költő elrejtett kincse, [Tőzsér Árpád: Esti dramolett című költeményének laudációja a 2009. évi Salvatore Quasimodo költőversenyen], Tempevölgy, negyedik szám, 2009. december, 8.

(Bene Sándorral együtt adott interjú Somogyi F. Anikónak), Valahai aranykorainkról, Helyünk a történelemben és a világban – alkotói öntudat és identitás a régi magyar irodalomban, Magyar Hírlap, 42/302, 2009. december 28, hétfő, 15.

Eternitlaptól az Aeternitasig, (Beszélgetés Baka Istvánról és Mészöly Miklósról, riporter: SAMU Attila), Új Dunatáj, 2009. december, 28–38.

Gyászbeszéd József Farkas temetésén, 2009. november 19, Literatura XXXV/4, 2009, 558–560.

A kánon folyton változik… (Szörényi Lászlóval beszélget Nóvé Béla), Tiszatáj 63/6, 2009. június, 39–46.

2010

A teljes Jókai-életmű kiadásáért, Beszélgetés Pósa Zoltánnal, Magyar Nemzet, LXXIII/64, 2010. március 26, szombat, 14. (+ fotó: Hegedűs Márta)

B. Juhász Erzsébet (1945–2010), Helikon, LVI/1-2 (2010), 292.

Nemzeti tudományok és oktatás, Magyar Nemzet, 2010, május 20, 6.

Nemzeti tudományok és oktatás, Krónika, 2010. július 16–18. (másodközlés)

Oktatáspolitika és továbbadandó nemzeti műveltség, Válasz a vitaindító írásra érkezett hozzászólásokra, Magyar Nemzet, 2010. szeptember 4, 6.

„Valószínű világ(ok)ban…” VisszaSejtesít – Szörényi László ádventi dialógusa Németh Péter Mikolával, Pannon Tükör, 2010/3, 41–50.

Nemzeti tudományok és oktatás, Mester és Tanítvány (PPKE BTK Piliscsaba), 27. szám, 2010. augusztus, 138–141.

Krasznahorkai László laudációja, Élet és Irodalom, LIV/40, 2010. október 8, 7.

Italia e Ungheria: un amore corrisposto, Storia dei rapporti politico-culturali italo-ungheresi = Treviso Rotary, Bollettino del Rotary Club Treviso – Distretto R. I. 2060 Nord Est, LXI/1, 2010/11, 8–11.

Nemzeti tudományok és oktatás, Krónika, 2010. július 16–18.

2011

Nem olvastam hiába, Beszélgetés Szepesi Dórával, Új Könyvpiac, XXI/1–2, 2011. január–február, 6–7. (a fényképet készítette Csörsz Rumen István)

Szörényi László emlékei: Zegzugos történetek/Ménesi út (részlet) – Ágoston Gyula és Hajnal Péter filmje, 2010 = Cinemata II. – Mozgóképcsarnok II. (DVD II) = Appendix (Melléklet) a következő c. könyvhöz: Lustrum, Ménesi út 11-13. Sollemnia aedeificii a. D. MCMXI inagurati, ediderunt, László Horváth, Krisztina Laczkó, Károly Tóth, et András Péterffy (Appendix), Budapest, Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, Budapest, 2011, 12–19.

A Vigilia beszélgetése Szörényi Lászlóval (I. rész), készítette:Hafner Zoltán,Vigilia, 76/5, 2011. május, 376–382.

A Vigilia beszélgetése Szörényi Lászlóval (II. rész), készítette:Hafner Zoltán Vigilia, 76/6, 2011. június, 445–454.

Perzsa szak és medvegyűjtemény, beszélgetés Jánossy Lajossal, litera.hu – literaTv, 2011. július 29.

Zamahsáritól Hajnóczyig I., készítette: Jánossy Lajos, Szegő János, Keresztury Tibor, fotó: Valuska Gábor, Litera.hu, Nagyvizit, 2011. augusztus 26.

Zamahsáritól Hajnóczyig II., készítette: Jánossy Lajos, Szegő János, Keresztury Tibor, fotó: Valuska Gábor, Litera.hu, Nagyvizit, 2011. szeptember 3.

Triznya Mátyás és Szőnyi Zsuzsa laudációja, Vigilia 76/8, 2011. augusztus, 624–625.

Hogy gondozd a nemzetedet? (Mórocz Zsolt beszélgetése Szörényi László irodalomtörténésszel), Hitel, XXIV/9 (2011. szeptember), 77–89.

Triznya Mátyás és Szőnyi Zsuzsa, Nyelvünk és Kultúránk, XLI/166 = 2011/3, 99–101.

Erdődy Edit (1946–2010), (nekrológ), ItK CXV (2011), 502–505.

Jász Attila költeményének laudációja, Tempevölgy, IV. évf. 12. sz. (2011. december), 10.

A magyar Jób könyve (részlet), Lyukasóra XX/V, 2011/5, 4. [Részlet Szörényi László 2001. november 2-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott Gérecz Attila előadásáról]

2012

Interjú Mészöly Miklósról, DÉR Asia és GERŐCS Péter privát mészöly című dokumentumfilmjében

Interjúk a Mozgó Világról = Csonka Erzsébet és Kovács Béla Mozgó világ című dokumentumfilmjében (bemutató: 2012. február 4-e és 5-e, Uránia Nemzeti Filmszínház, 43. Magyar Filmszemle)

A negyedik út, Litera, Az irodalmi portál, http://www.litera.hu/hirek/szorenyi_laszlo_a_negyedik_ut

Laik Eszter: Dante és a szicíliai rendőrök – Beszélgetés Szörényi Lászlóval, Irodalmi Jelen, július 23–július 29., http://www.irodalmijelen.hu/node/14191

Egy hihetetlen képlet (Békássy Ferenc összegyűjtött írásainak szegedi bemutatója, Grand Cafe, 2009. február 23. Weiner Sennyey Tibor és Szörényi László beszélgetése), I–II, Irodalmi Jelen, 2012.

Wekerle Szabolcs, Kossuth a bélyegen (Beszélgetés Szörényi Lászlóval) Magyar Nemzet, Hétvégi magazin, 2012. július 28, 23.

Pósa Zoltán, Egy igazlátó és a valódit is láttató irodalomtörtész-író (interjú), POLÍSZ, 146, 2012. augusztus, 7–14.

Laik Eszter: Dante és a szicíliai rendőrök – Beszélgetés Szörényi Lászlóval, Irodalmi Jelen, XII. évf.. 131. szám, 2012. szeptember, 81–87.

Pósa Zoltán, A kultúrát spórolni nemzeti öngyilkosság, Szörényi László irodalomról, kurta emlékezetről, az ifjabb generációk tanításáról, Új Katedra, XXIV/7, 2012. szeptember, 7–9.

Gyukics Gábor laudációja, Tempevölgy, 16. szám, 2012. december, 10.

2013

Emlékbeszéd Petőfiről, Magyar Nemzet, Magazin, 2013. január 12, 37.

Fülszöveg Németh Péter Mikola: „A múlt, a jelen elé tartott tükör”, Augusztusi dialógus Szőnyi Zsuzsával Rómában című nagyinterjújához, Budapest, Napkút-füzetek 73, 2013, 44.

Az Isonzó a Dunába ömlik, Beszélgetés Szörényi Lászlóval (kérdező: Szepesi Dóra), Könyvhét XVII(2013)/3 (2013. október 15.), 160–161. (fotó: Szabó J. Judit)

A bolognai folyamat megbukott! (Téma.hu, 2013.07.09.) http://tema.hu/cikk/462

Laudáció Zalán Tibor verséről [Zalán Tibor: Kései Berzsenyi-esték], Tempevölgy, huszadik szám, 2013. december, 6.

(társszerzős), Szépirodalom-e a dráma? Szakonyi Károly Spiró Györggyel és Szörényi Lászlóval beszélget, a beszélgetést lejegyezte Ungvári Judit, Szcenárium I/2, 2013. október, 20–28. (angol nyelvű rezümével: Is Drama Literary Work?, 29. lapon)

2014

„Süllyedő lelkünk felemelő eszköze” (Válasz a Mitől nemzeti? Körkérdésre, lejegyezte K. I. [=Kornya István]), Nemzeti, A Nemzeti Színház Magazinja, I/5, 2014. január, 26–27.

Emlékeim Tarnai Andorról = „Jól őrizd helyedet”, Emlékezések Tarnai Andorra, vál., szerk. TÜSKÉS Gábor, munkatárs BRETZ Annamária, a képeket vál. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., reciti, 2014, 124, 62–66.

Gyászbeszéd Szőnyi Zsuzsa búcsúztatásán, Vigilia 79/5 (2014. május), 393.

Havas László (1939–2014) = ItK CXVIII/1 (2014), 156–158.