1969

Kabdebó Lóránt, Dayka Gábor költői pályája, ItK, LXXIII, 389–390.

1971

Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz, Kritika, IX/10, 38–41.

1972

Lengyel Imre–Tóth Béla: Maróthi György külföldi tanulmányútja, ItK, LXXVI, 252–255.

G. S. Kirk: Myth, its meaning and functions in ancient and other cultures, Helikon, XVIII/1, 139–141.

1973

Klaniczay Tibor: A múlt nagy korszakai, Valóság, XVI/9, szept. 107–109.

Gyorsmérleg a Petőfi-évfordulóról, Valóság, XVI/7, júl. 95–100.

(Veres Andrással) Hozzászólás Héra Zoltán: A „hibázó Arany” c. cikkéhez, Népszabadság, szeptember 3., melléklet, 7. – Erre válasz: Héra Zoltán u.o. szeptember 23., mell. 7.

Tarnai Andor: Extra Hungariam non est vita…, Helikon, 4. 603.

1974

John Chadwick: The decipherment of Linear B, Helikon, XX. 265.

1979

European Romanticism: Ed. by I. Sőtér and I. Neupokoyeva, Hungarológiai Értesítő, I, 38–40.

Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum, curam gerebat Petrus Kulcsár, hungarológiai Értesítő, I, 97–98.

1980

Nemzet és lakosság, Új Forrás, XII/4, aug., 44–47, Egy részlete: Nemzet és lakosság, Látóhatár, 1981, március, 208–211.

Bölöni Farkas Sándor: Journey in North America, 1831, Hungarológiai Értesítő, II, 31–32.

Johannis Amos Comenii: Opera Omnia, 12, Hungarológiai Értesítő, II, 3–34.

1981

Christianus Schesaeus: Opera quae supersunt omnia, Hungarológiai Értesítő, III/3-4, 131–132.

Franz Faludi: Gedichte, [ungarisch-deutsch], Hungarológiai Értesítő, III/3-4, 41–42.

1982

Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaia, [Hasonmás kiadás], A kísérő tanulmányt írta:

KovácsSándor Iván, Hungarológiai Értesítő IV/1-4, 219–220.

Genre, Structure and Reproduction in Oral Literature. Edited by Lauri Honko Vilmos Voigt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 187/1, Hungarológiai Értesítő, 1–4, 312–313.

1983

Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 43–45.

1984

Béládi Miklós: Válaszutak, Új Aurora, 3. sz. dec., 78–80.

Köpeczi Béla: Döntés előtt, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 97–98.

Dán Róbert:  Matthias Vehe-Glirius, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 47–48.

Széchenyi és az ifivezető, Úttörőzsebkönyvek és az irodalom. Kortárs, XXVIII/2. (febr.) pp. 314–316.

1985

Marianna D. Birnbaum: Janus Pannonius, ItK, LXXXIX, 237–242.

Petőfi Sándor összes költeményei (1844. január–augusztus), Hungarológiai Értesítő, VII/3–4, 146–147.

Essays presented to György Mihály Vajda on his seventieth birthday, hungarológiai Értesítő, VII/3–4, 5.

Defensio Francisci Davidis and De Dualitate Tractatus Francisci Davidis, Cracoviae 1582, Introduced by Mihály Balázs, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983, Hungarológiai Értesítő, VII/3–4, 46–47.

Király Erzsébet–Kovács Sándor Iván: Adria tengernek fennforgó habjai, Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról, Helikon, XXXI/2–4, 350–352.

Katona József: Bánk bán, Kritikai kiadás, 1983, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 88–89.

Balassa Bálintnak és Rimai (sic!) Jánosnak istenes énekei, 1983, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 23–24.

1986

Csapodiné Gárdonyi Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz, 1984, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 38–40.

Irodalmunk aranykora (Kulin Ferenc: Közelítések a reformkorhoz), Könyvvilág, XXXI/10, 38.

A magyar polgári átalakulás kérdései, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 122.

Mályusz Elemér emlékkönyv, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 179–180.

Hans Dernschwam: Erdély, Besztercebánya, Törökországi utinapló, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 48–49.

A magyarországi iskolai színjáték forrásai és irodalma, szerk.: Hopp Lajos, 1/1, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, 1561–1773-ig, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 158–159.

Krman Dániel: Küldetésem története, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 109–110.

Pázmány Péter: De iustitia et iure. De verbo incarnato, Eisenstadt, 1984, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 149–150.

Ács Zoltán: A magyarországi nemzetiségek története, Hungarológiai Értesítő, VII/3–4, 211–212.

1987

L'ère de réformes en Hongrie (KulinFerenc: Közelítések a reformkorhoz), Le Livre Hongrois XXVIII/1, 12–14.

Folyóirat öt füzetben, Janus – a Janus Pannonius Tudományegyetem társadalomtudományi folyóirata, 1986 ősz, Jel–Kép, VIII/3.

Das Reformzeitalter (Ferenc Kulin: Közelítések a reformkorhoz), Bücher aus Ungarn, XXVIII/1, 12–14.

The Reform Age, (Ferenc Kulin: Közelítések a reformkorhoz), Hungarian Book Review, XXVIII/1, 12–14.

Zrínyi Miklós prózai művei, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 175–176.

Tótfalusi Kis Miklós, Debrecen, Hungarológiai Értesítő, 3–4, 161–162.

1988

Özönvíz után (Balassa Péter: A látvány és a szavak), Élet és Irodalom, január 8. 11.

Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek, Kortárs, 7, 160–163.

1989

Templom és tyúkól, (Mindszenty József: Padányi Bíró Márton élete és kora c. könyvéről), Igen, I/8-9, 1989. augusztus 4., 6–8.

Régi magyar szentség, (Hevenesi Gábor: Ungaricae Sanctitatis indicia c. könyvének Magyar Ferenc-féle fordításáról), Igen, I/4, június 23., 13.

„Tattooed Stalin”, (Kovács Ákos–Sztrés Erzsébet Tetovált Sztálin c. könyvéről), NHQ, Winter 1989., 78–79.

Vákár Tibor: Székelyföld építészszemmel, Igen, I/16. (november 24.), 31.

Vajda Sándor: Budapest tegnap. Igen, I/14. (október 27.), 30.

1990

Új horvát folyóirat: Most – The Bridge, Magyar Napló, II/27, július 5., 15.

Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai III. 1561–1773, Hungarológiai Értesítő, XII/3–4, 129.

Litván olvasónapló, (Bojtár Endre: Európa megrablása és Litván kalauz című könyveiről), Hitel, III/9, május 2.

1991

Erdélyi János: Uti levelek, naplók, Vál., szerk. és bev.: T. Erdélyi Ilona, Helikon XXXVII, 278–279.

1992

Hungarica, A 80-as évek magyar festészete, Vigilia, LVII/10, október, 794–795.

A magyar irodalom története 1945–1975, szerk. Béládi Miklós I–IV, (Hat kötetben) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981-90, Életünk, 1992/10, 1047–1052.

1994

Károly Kocsis–Eszter Hódosi Kocsis: Minoranze ungheresi nel Bacino dei Carpazi, Roma 1994, Rivista di studi politici internazionali /Firenze/, LVI/2. (Aprile-Giugno), 313–316.

1996

Pomogáts Béla (össz.): Querela Hungariae, Trianon és a magyar irodalom, Magyar Napló, VIII/9, (szept.), 44–45.

1999

Újabb prózánk azimutális vetületben, ReményiJózsef Tamás: Sinistrától Ibusárig – irodalmi kalauz – [krit.] Élet és Irodalom, márc. 5. 14.

Gyöngyösi István: Mással társolkodó Murányi Vénus (Kiadta: Jankovics József–Nyerges Judit) Vigilia, LXIV/4, 317.

2002

Az ember tragédiája új olasz fordításban, Vigilia, 7, júl. 555–556.

2004

Ex libris (Kritika a következő kiadványokról: 1. „Vedd szívesen csekély iratomat…” (Irodalom családi használata, Margócsy József 85. születésnapjára, s.a.r. Margócsy István, Nyíregyháza 2004; 2. Barta János: Arany János és kortársai, I–II. kötet, Vál és s.a.r. Imre László Debrecen 2003. 3. Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve, szerk.: Takáts József, Kijárat Kiadó 2003. 4. Polgárosodás és irodalom, szerk.: Alexa Károly, Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete, Budapest 2003.), Élet és Irodalom XLVIII/22, május 28.

Dante magyarországi utóélete a XX. században, Tiszatáj 58/6. 2004. június, 85–90. (Szabó Tibor: Megkezdett öröklét, Dante a XX. századi Magyarországon, Balassi Kiadó, Bp., 2003. c. kötetéről)

Santo Stefano Rotondo in Roma, a cura di H. Brandenburg e J. Pál, Reichert Verlag, Wiesbaden, 2000, in: Annuario, Studi e documenti italo-ungheresi, Accademia d’Ungheria in Roma, Istituto storico „Fraknói”–Università degli studi di Szeged, Dipartimento di Italianistica, Roma-Szeged, 2004, 205–210.

2005

László Csorba, Magyar emlékek Itáliában, In: Annuario, studi e documenti italo-ungheresi, Accademia d’Ungheria in Roma, Istituto Storico „Fraknói”, Università degli Studi di Szeged, Dipartimento di Italianistica, Roma-Szeged, 2005, 169–178.

2009

Levelek otthonról, Szőnyi István és Bartóky Melinda levelei Szőnyi Zsuzsához és Triznya Mátyáshoz (1949–1960), a szöveget gondozta és a képeket válogatta Köpöczi Rózsa, PMMI-Szentendre, 2009, 643., Távlatok, 2009/4, 133–135.

2013

Opponensi vélemény Botházi Mária: A harmadik Korunk első évtizedének szerkesztési koncepciói a közéleti témák tükrében című doktori értekezéséről, [ME.DOK] Média-Történet-Kommunikáció, Medi-Istoria Presei-Comunicare, Media-Hostory-Communication, (Kolozsvár), VIII/1 (2013/1), 6–10.

2014

Bendegúznak vére, Edina Bozoky: Attila et les Hunnes, Vérités et Légendes, Perin, 2012, Magyar Művészet II/2, 141–145.