Magyar Tallózó

Sorozatszerkesztő: Fogarassy Miklós, Lukácsy Sándor, Mészöly Miklós, Szörényi László

A sorozatból a Magvető Könyvkiadó akkori vezetőjével való irodalompolitikai összetűzés miatt a valódi sorozatszerkesztők nevének feltüntetése nélkül jelent meg nyolc kötet, két kötet pedig csak később, más kiadóknál.

 • Egy elmebeteg nő naplója, Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya, a szöveget gondozta és s. a. r. Szajbély Mihály, Előszó: Mészöly Miklós; kísérőtanulmány: Buda Béla, Csáth Géza tanulmánya a mai magyar orvostudomány tükrében; utószó: Szajbély Mihály, A novellista Csáth és a pszichoanalízis, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978, 277.
 • Szeretők és házastársak, A leveleket vál., utószó, jegyz. Erdődy Edit, Előszó: Mészöly Miklós, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 413.
 • Ne sajnálja a száját kinyitni, Társadalmi szokások a nyelvkönyvek tükrében, s. a. r. és a szöveget gond. Szabó G. Zoltán, Előszó: Örkény István, Utószó: Szabó G. Zoltán, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 330.
 • Téli éjszakák, Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből, vál., szerk., jegyz. és utószó Szörényi László, Előszó: Rónay György, Magvető Könykiadó, Budapest, 1978, 463.
 • Háló, Válogatás Heltai Gáspár műveiből, s. a. r. és a szöveget gondozta Kőszeghy Péter, Előszó: Tandori Dezső, Utószó: Kőszeghy Péter, Magvető Könykiadó, Budapest, 1979, 491.
 • A képzelgő lámpagyújtogató, Fordítások Remenyik Zsigmond spanyol nyelvű műveiből, Vál. és szerk. Fogarassy Miklós, Előszó és ford. Scholz László, Utószó: E. Nagy Sándor, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979, 299.
 •  A borzasztó torony, Képek a magyar vándorszínészet világából, vál., szerk., jegyz. Kerényi Ferenc, Előszó Nádas Péter, Utószó Kerényi Ferenc, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979, 412.
 • Az ezredév, a szemelvényeket és a képanyagot vál., összekötő szöveg, jegyzetek Tarr László, Magvető Könykiadó, Budapest, 1979, 463.
 • Orbán Balázs, A Székelyföld, Válogatás, szerk. Katona Tamás, s. a. r. Péterfy László, Utószó Kósa László, (Pro Memoria), Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982, 553.
 • Lukácsy Sándor, Mi tilt jobbakká válnotok? Vörösmarty és kora, Előszó (helyett): Kőszeghy Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 2003, 375.

Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Condita a Ladislao Juhász, Series nova

Redigunt Antonius Pirnát et Ladislaus Szörényi

 • Tomus VI. Stephanus Brodericus, De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohacz historia verissima, Edidit Petrus Kulcsár: Oratio ad Adrianum VI. Pontificem Maximum, edidit Csaba Csapodi, Akadémia Kiadó, Budapest, 1985, 91.
 • Tomus VII. Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, I, Textus, edd. Elisabeth Galántai et Julius Kristó, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985, 331.
 • Tomus VIII. Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, II, Commentarii, 1. Ab initiis usque ad annum 1301, composuit Elemér Mályusz, adiuvante Julio Kristó, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 603.
 • Tomus IX. Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, II, Commentarii, 2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487, composuit Elemér Mályusz adiuvante Julio Kristó, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 500.

Redigunt Clara Pajorin, Antonius Pirnát, Ladislaus Szörényi

 • Tomus X., Georgius Purkircher, Opera quae supersunt omnia, edidit Miloslaus Okál, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 254.
 • Tomus XI. Gregorius Gyöngyösi, Vitae fratrum eremitarum ordinis Sancti Pauli primi eremitae, edidit Franciscus L. Hervay, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 251.
 • Tomus XII/1. Ioannes Bocatius, Opera quae extant omnia poetica, 1, edidit Franciscus Csonka, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, 601.
 • Tomus XII/2. Ioannes Bocatius, Opera quae extant omnia poetica, 2, edidit Franciscus Csonka, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, 602-1116.
 • Tomus XII/3. Ioannes Bocatius, Opera quae extant omnia prosaica, edidit Franciscus Csonka, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, 583.
 • Tomus XIII/I. Andreas Dudithius, Epistulae, editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy, Pars I, 1554-1567, ediderunt Tiburtius Szepessy et Susanna Kovács, commentariis instruxerunt Clara Pajorin et Halina Kowalska, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, 501.
 • Tomus XIII/II. Andreas Dudithius, Epistulae, editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy, Pars II, 1568-1573, ediderunt Margarita Borowska, Nicolaus Szymański, Georgius Mańkowski, Miecislaus Mejor, Cyprianus Mielczarski, Barbara Milewska-Waźbińska, Catharina Róźyczka-Tomaszuk, Ioanna Ziabicka, Ivona Źółtowska, editorum labores moderante Georgio Axer, commentariis instuverunt Halina Kowalska et Lechus Szczuski, Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest, 1995, 652.
 • Tomus XIII/III. Andreas Dudithius, Epistulae, editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy, Pars III, 1574, ediderunt Andreas Szabó, Susanna Kovács, Maria Maciejewska, commentariis instuxit Halina Kowalska, Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest, 2000, 373.
 • Tomus XIII/IV. Andreas Dudithius, Epistulae, editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy, Pars IV, 1575, edidit Catharina Kotońska, commentariis instuxit Halina Kowalska, Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest, 1998, 486.
 • Tomus XIII/V. Andreas Dudithius, Epistulae, editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy, Pars V, 1576, edidit Ursula Báthory, commentariis instuxit Halina Kowalska, Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest, 2005, 323.
 • Tomus XIII/VI. Andreas Dudithius, Epistulae, editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy, Pars VI, 1577-1580, edidit Nicolaus Szymański, commentariis instuxerunt Lechus Szczucki et Nicolaus Szymański, Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest, 2002, 447.

Redigunt Clara Pajorin et Ladislaus Szörényi

 • Tomus XIV., Sermones compilati in studio generali Quinqueecclesiensi in Regno Ungariae, editionem ab + Eduardo Petrovich inchoatam curavit + Paulus Ladislaus Timkovics, Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest, 1993, 484.

Redigunt Enikő békés et Ladislaus Szörényi

 • Tomus XV. Ioannes Sylvester, Grammatica Hungarolatina, edidit, introduxit et commentariis intstuxit Szephanus Bartók, Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest, 2006, 142.
 • Tomus XVI. = Subseries Monumenta Ritualia Hungarica, Subseriem redigit Blasius Déri, Tomus I, Missale Strigoriense 1484, recentius edidit Blasius Déri, Argumentum Kiadó, Budapest, 2009, 659, 71.
 • Tomus XVII. = Subseries Monumenta Ritualia Hungarica, Subseriem redigit Blasius Déri, Tomus II, Ordinarius Strigoriensis, recentius edidit Nicolaus Stephanus Földváry,Argumentum Kiadó, Budapest, 2009, 188, 16.

Matúra klasszikusok

Sorozat- és főszerkesztő: Szörényi László

 • Madách Imre, Az ember tragédiája, Drámai költemény, szerk., s. a. r., jegyz. Kerényi Ferenc, Ikon Kiadó, Budapest, 1992, 143.
 • Kosztolányi Dezső, Édes Anna, Regény, szerk., s. a. r., a szemelvényeket és képeket vál. Veres András, Ikon Kiadó, Budapest, 1992, 207.
 • Katona József, Bánk bán, Dráma, szerk., s. a. r., jegyz. Kerényi Ferenc, Ikon Kiadó, Budapest, 1992, 143.
 • William Shakespeare, Romeó és Julia, Drámai költemény, ford., Mészöly Dezső, szerk., s. a. r., jegyz. Géher István, Ikon Kiadó, Budapest, 1992, 112.
 • Alekszandr Puskin, Jevgenyij Anyégin, Verses regény, ford. Galgóczy Árpád, a szöveget gondozta, idézeteket és illusztrációkat vál., magyarázatok, kérdések és kiegészítő fejezetek Gránicz István, Ikon Kiadó, Budapest, 1992, 175.
 • Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde, Drámai költemény, szerk., s. a. r., jegyz. Kerényi Ferenc, Ikon Kiadó, Budapest, 1992, 128.
 • William Shakespeare, Hamlet, dán királyfi, Tragédia, kétnyelvű kiadás, ford. Arany János, szerk., az eredeti szöveget és a fordítást s. a. r., jegyz. Fabiny Tibor, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 256.
 • Thomas Mann, Három novella, Tonio Kröger, ford. Lányi Viktor, Halál Velencében, ford. Lányi Viktor, Mario és a varázsló, ford. Sárközy György, szerk., s. a. r., a szemelévnyeket és a képeket vál., jegyz. Szász Ferenc, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 192.
 • Babits Mihály, Jónás könyve és más költemények, szerk., pályakép, s. a. r., jegyz. Meczer Tibor, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 112.
 • Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, Hősköltemény, szerk., s. a. r., jegyz. Király Erzsébet, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 255.
 • Petőfi Sándor, A helység kalapácsa, Az apostol, szerk., s. a. r., a szemelvényeket és a képeket vál., jegyz. Veres András, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 143.
 • Esterházy Péter, Függő-, bevezetés a szépirodalomba-, szerk., s. a. r., jegyz. Jankovics József. Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 111.
 • Voltaire, Candide, ford. Gyergyai Albert, szerk., s. a. r., jegyz. Ferenczi László, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 111.
 • Arany János, Balladák, „Őszikék”, Gondozott szöveg, szerk., gondozta, jegyz. Kerényi Ferenc, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 191.
 • Molière, Tartuffe avagy a képmutató, Vígjáték, ford. Vas István, szerk., s. a. r., jegyz. Ferenczi László, Ikon Kiadó, Budapest, 1993, 95.
 • Szophoklész, Antigoné, ford. Mészöly Dezső, Oedipus király, ford. Babits Mihály, szerk., s. a. r., jegyz. Bolonyai Gábor, Ikon Kiadó, Budapest, 1994, 127.
 • Karinthy Frigyes, Így írtok ti (1912), Irodalmi karikatúrák, szerk., a szöveget gondozta, a parodizált műveket és az ill.-kat vál., kieg. fej.-ek, szövegmagyarázatok, kérdések Reményi József Tamás, Tarján Tamás, Ikon Kiadó, Budapest, 1994, 223.
 • Johann Wolfgang von Goethe, Faust, a tragédia első része, ford. Márton László, szerk., s. a. r., a szemelvényeket és a képeket vál., jegyz. Kocziszky Éva, Ikon Kiadó, Budapest, 1994, 175.
 • Déry Tibor, Niki, Szerelem, Két történet, szerk., s. a. r., jegyz. Pomogáts Béla, Ikon Kiadó, Budapest, 1995, 111.
 • Lev Tolsztoj, Ivan Iljics halála, ford. Szöllősy Klára, Szergij atya, ford. Németh László, kétnyelvű kiadás, szerk., s. a. r., jegyz. Dukkon Ágnes, Ikon Kiadó, Budapest, 1995, 127.
 • Franz Kafka, A per, ford. Szabó Ede, szerk., s. a. r., jegyz. Kajtár Mária, Ikon Kiadó, Budapest, 1995, 127.
 • Jókai Mór, Asszonyt kísér – Istent kísért, szerk., s. a. r., jegyz. Szilasi László, Ikon Kiadó, Budapest, 127.
 • Örkény István, Egyperces novellák (1968), szerk., a szöveget fond., kiegészítő fejezetek, szovegmagyarázatok és kérdések Reményi József Tamás, Tarján Tamás, Ikon Kiadó, Budapest, 1996, 127.
 • Csokonai Vitéz Mihály, Lilla, szerk., s. a. r., jegyz. Debreceni Attila, Ikon Kiadó, Budapest, 1996, 127.
 • Kölcsey Ferenc, Hymnus, Nemzeti hagyományok, Parainesis, Válogatás a Kölcsey-életműből, szerk., s. a. r., jegyz. Szabó G. Zoltán, Pannon Klett Kiadó, Budapest, 1997, 111.
 • Berzsenyi Dániel, Versek, szerk., s. a. r., jegyz. Onder Csaba, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998. 160.
 • Henrik Ibsen, Babaház (Nóra), A vadkacsa, ford., szerk., jegyz., a szemelvényeket és képeket vál. Kunos László, Pannon Klett Kiadó, Budapest, 1997, 140.
 • Petőfi Sándor, Válogatott versek, Gondozott szöveg, szerk., a szövegeket gond., jegyz. Kerényi Ferenc, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1999, 119.
 • Vörösmarty Mihály, Válogatott versek, 1820-1855, szerk., a szoveget gond., jegyz. Kerényi Ferenc, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001, 144.

Matúra Klasszikusok – light

Sorozatszerkesztő: Szörényi László

 • Petőfi Sándor, Az apostol, Elbeszélő költemény, szerk., s. a. r., jegyz. Veres András, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 111.
 • Lev Tolsztoj, Ivan Iljics halála, ford. Szöllősy Klára, szerk., s. a. r., jegyz. Dukkon Ágnes, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 79.
 • Honoré de Balzac, Goriot apó, Regény, Lányi Viktor fordítását átigazította Kádár Judit, szerk., s. a. r., Kádár Judit, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 275.
 • Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Bűn és bűnhődés, Regény, ford. Görög Imre és G. Beke Margit, szerk., s. a. r., jegyz. Dukkon Ágnes, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 489.
 • Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde, Színjáték öt felvonásban, szerk., s. a. r., jegyz. Kerényi Ferenc, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 168.
 • Madách Imre, Az ember tragédiája, Drámai költemény, szerk., s. a. r., jegyz. Kerényi Ferenc, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 168.
 • Szophoklész, Antigoné, ford, Mészöly Dezső, szerk., s. a. r., jegyz. Bolonyai Gábor, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 79.
 • Kosztolányi Dezső, Édes Anna, Regény, szerk., s. a. r., jegyz. Veres András, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1998, 218.
 • József Attila, Medvetánc, Nagyon fáj, Versek, szerk., s. a. r., tanulmányok Tverdota György, Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1999, 272.

Irodalomtudomány és kritika

Szerkeszti: Tarnai Andor, Szörényi László

 • Bartók István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630-1700 között, Akadémiai Kiadó – Universitas Kiadó, Budapest, 1998, 380.
 • Korompay H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében, Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása, Akadémiai Kiadó – Universitas Kiadó, Budapest, 1998, 547.
 • Szajbély Mihály, „Idzadnak a’ magyar tollak”, Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Akadémiai Kiadó – Universitas Kiadó, Budapest, 2001, 247.
 • Dávidházi Péter, Egy nemzeti tudomány születése, Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, (Az „Irodalomtudomány és Kritika” c. sorozatban, sorozatszerk.: Szörényi László), Akadémiai Kiadó – Universitas Kiadó, Bp., 2004, 1028.
 • Kecskeméti Gábor, „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”, A magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján, Universitas Kiadó, Budapest, 2007, 622.
 • Szentpéteri Márton, Egyetemes tudomány Erdélyben, Johann Heinrich Alsted és a hernborni hagyomány, Universitas Kiadó, Budapest, 2008, 571.

Klasszikusok

Szerkeszti: Szörényi László, Tverdota György

 • Gyapay László, „A tisztább ízlésnek retulájival”, Kölcsey kritikusi pályakezdése, Universitas Kiadó, Budapest, 2001, 299.
 • Bartók István, „Nem egyéb, hanem magyar poezis”, Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben, (’Klasszikusok’, az Irodalomtudomány és kritika’ társsorozata) Universitas Kiadó, Budapest, 2007, 600, /4/.
 • Angyalosi Gergely, Ignotus-tanulmányok, Közelítések az „impresszionista” kritika problémájához, Universitas Kiadó, 2007, 183.
 • Fórizs Gergely, „Álpeseken Ápesek  emelkednek”, A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Universitas Kiadó, Budapest, 2009. 370.
 • RÁKAI Orsolya, A teljes zenekar, Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége (Klasszikusok, Az Irodalomtudomány és Kritika társsorozata), Bp., Editioprinceps Kiadó, 2013, 160.

Tanulmányok az Irodalomtudomány és kritika társsorozata

Szerkeszti: Szörényi László, Tverdota György

Historia litteraria a XVIII. században, Szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs: Bretz Annamária, Universitas Kiadó, Bp., 2006, 711.

Nemzeti évfordulóink

NKÖM, Nemzeti Évfordulók Titkársága, 2004–2011

Főszerkesztő: Estók János, a szerkesztőbizottság tagjai: Beke László, Gazda István, Szász Zoltán, Szörényi László, Zettner Tamás

Magyar Remekírók, Új Folyam

Szerkesztőbizottság: Alexa Károly, Fábri Anna, Jankovics József, Kulcsár-Szabó Ernő, Kulin Ferenc, Madas Edit, Szilágyi Márton, Szörényi László, Tüskés Gábor.

Sorozatszerkesztők: Mátis Lívia, Szalai Anna. Kortárs Kiadó, 2001–

 • Magyar költők, 19. század, I–II. s. a. r. Kulin Ferenc, Szilágyi Márton, 2001.
 • Mikszáth Kálmán novellák és karcolatok, s. a. r. Alexa Károly, 2002.
 • Zrínyi Miklós összes művei, s. a. r. Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter, 2003.
 • Vajda Péter összegyűjtött művei, s. a. r. Zákány-Tóth Péter, 2004.
 • Babits Mihály Tanulmányok, esszék, s. a. r. Jankovics József, 2005.
 • Szabó Dezső, Tanulmányok, esszék, válogatt és a szöveggondozást végezte, a jegyzeteket írta: Gróh Gáspár, 2007.
 • Magyarországi gondolkodók, 18. század, Bölcsészettudományok I., A szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette és az utószót írta: Tüskés Gábor, a szerkesztő munkatársa: Lengyel Réka, 2010.

Magyarok Emlékezete – Kalligram Kiadó, Pozsony

Sorozatszerkesztők és a kötetek lektorai: Margócsy István, Szörényi László

 • Sárközy Péter, Faludi Ferenc (1704-1779), 2005.
 • Kerényi Ferenc, Madách Imre (1823-1864), 2006.
 • Gergely András, Széchenyi István (1791-1860), 2006
 • Devescovi Balázs, Eötvös József (1813-1971), 2007, 334, /2/.
 • Kőszeghy Péter, Balassi Bálint (1554–1594), 2009, 352.
 • Szajbély Mihály, Jókai Mór (1825–1904), 2010, 403.
 • Szabó G. Zoltán, Kölcsey Ferenc (1790–1838), 2011, 260.

Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi

Romae, apud Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

 • A sorozat főszerkesztője 2000-ig Girolamo Arnaldi, azóta Massimo Miglio,
 • Szörényi László 2001-től tagja a nemzetközi főszerkesztőségnek, valamint előbb Györffy Györggyel, majd az ő halála óta egyedül a Nemzeti Szerkesztőbizottság elnöke (jelenlegi tagok: Érszegi Géza, Havas László, Jászay Gabriella)
 • Megjelentek:
  • VIII. kötet 2001, XV, 602 l
  • IX. kötet 2003, XV, 506 l
  • X. kötet 2005, XV, 554 l
  • XI. kötet (egyúttal a sorozat utolsó kötete) 2007. XV, 548 l